Sitges

40 x 40 cm

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 2 500 euró

"Egy spanyol kisváros, Sitges által megihletett csodálatos forma és színharmóniát láthatunk kibontakozni a festményen. Mozgalmas, átütő erejű szivárványos színkapcsolódások játéka járja át a képmezőt, a szárnyaló életöröm és szabadság egy lenyűgöző mesevilágban teljesedik ki. A színeket bölcsen pazarló, aprólékos figyelemmel felvitt ecsetvonások lágyan ívelő formákba rendeződve alkotják a kép lírai kompozícióját. Az egymásra simuló festékrétegek múltbeli érzéseket, vágyakat hordoznak, melyeket a szelíd emlékezet tarka színfantáziákba öltöztetve őriz meg. A teljességre vágyó, felébredt lélek útjára találva színezi tovább élete palettáját, s jövőjét formáló tettekre sarkalva merít emlékeiből. A vonalak és formák alkotta különleges dombhullámok páratlan mimikai erejét merész színtársításokkal fokozza a festőművész. A kompozíció meseszerű látványát itt ott elmosódások tarkítják, amelyek mély megélések tanúi, a szabadságra törekvő lélek könny- és eső áztatta megtisztulása. Az absztrakció bal oldalán vastagabb ecsetvonásokkal megjelenített hangsúlyos színsáv az örök napot szimbolizálja, amely intenzív fénnyel világítja meg a festményt. A tengerparti kisváros a boldogságra elhívottak számára harmonikus nyugalmat kínál, s az ezerarcú teljességet szimbolizálja. A kép alsó részén látható szögletes forma stabilizáló szerepet tölt be, biztonságos talapzatként tartja az egymásba fonódó impulzusokat. A centrumban elhelyezkedő forma végtelenbe tartó áramlásával kiapadhatatlan, teremtő energiát biztosít a befogadó lélek számára.  A festőművész alkotásaira jellemző érzelmi mindenhatóság és az isteni tudás állandó jelenléte szellemünket megérintő tiszta életerővel ajándékoz meg bennünket."

Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész
Sárga tengeralattjáró

180 x 40 cm

Olaj és arany előnyomott vásznon

Keletkezés helyes és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 2 600 euró 

"A Sárga tengeralattjáró című festmény témaválasztása a legendás angol együttes, a Beatles, azonos című zenei albuma ihletésében gyökerezik, melyből hasonló címmel rajzfilm is készült. A festőművész a rá jellemző kifinomult esztétikai érzékével, igazságkereső szellemiségével teszi egyedivé a történetet, amelyet különleges lényeglátó előadásmódjában láthatunk megjeleníteni. Az absztrakció gerincét a festmény széleinél húzódó fekete és arany függőleges sáv adja. Ezek a végtelenbe tartva hosszanti irányba nyútják meg a képmezőt, a két rész textúrája homogén, megjelenítésükön belül nincsenek árnyalati fokozatok. A sötét szakasz a mindenség teremtés előtti ősállapotát szimbolizálja, a káoszt. Az arany az isteni erő biztonságot sugalló jelenléte, amely a mindeneket elrendező tudásával tartja egyensúlyban teremtett világunkat. A két vízszintes csík által közrefogott képmező egy szakrális teret képez, ahol különleges formák és színfoltok elhelyezkedésükkel és mozgásukkal ellentétes erők egymásnak feszülését sejtetik. Az absztrakció drámai kompozícióját a felül elhelyezkedő fényességet hozó sárga alakzat és az alulról feltörő sötétkék háborgó mélység kontrasztja adja. Érdekes a kék szín szerepe, árnyalatainak jelentésbeli változása. A kép felső részét uraló kékvízű nyugalom segítő tudása lágyan ringatva viszi előre a sárga formát, támogatja haladásában, míg a kép alján látható kékség sötétbe boruló örvényléséből ártó szellemek szabadulnak ki, s korbácsolják fel a végtelen vizek békéjét. A sárga világító alakzat négyzetes foglalata a világ négy sarkát jelképezi, amelyben csillagképek mintázata látható, s az arany ragyogásban a festmény szélein húzódó isteni gondviselés köszön vissza. A szabályos forma a Nap és csillagok fényével, égi erővel töltekezve készteti  a gonosz erők viszálykodását meghátrálásra. A festőművész a lenyűgöző alkotással különleges piktorális megoldásaival a jó és rossz örök küzdelmét, a kozmikus összhang megteremtését jeleníti meg számunkra." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészA második nap

151 x 70 cm

Olaj és arany vásznon

Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 5 200 euró

Édenkert

120 x 100 cm

Olaj és arany vásznon

Az Ószövetség kollekció része

Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 11 000 euró

"Az átütő erejű absztrakciót szemlélve rögtön feltűnik a grandiózus téralakítás, nincsenek festői szünetek, minden arra tör ezen a képen, hogy a festőművész minél intenzívebben jelenítse meg azt a biblikus látományt, melyet az Édenkert ábrázolásával láttatni kíván. A kép alsó részén uralkodó ragyogás azonnal elvarázsolja a tekintetet... Szinte érezzük, ahogy a művész finom ecsetvonásaival a festői vízió arany kincseit szórja a vászonra... 
A Paradicsomban vagyunk. Lenyűgöző, háborítatlan csodakert, zöldellő réteken legelő szelíd állatok, mézédes nektár bódító illata, lugasok alatt röppenő pillangók tánca... Ádám és Éva oázisa.
Fölfelé, s a kompozíció két szélén a centrum felé haladva azonban a csillogás fokozatosan megfogyatkozik... Komor, engedetlen tónusok törnek fel, szinte tapintható a feszültség... Viszálykodó színek és gonosz formák tolakodnak be, s a megkísértő rettentés erőre kap, drámai fordulat következik be. Az isteni tiltás megszegése vörös folyamként árasztja el a kompozíciót... Az ítélet megszületik. Kiűzetés. Az alkotás felső része immár végletes kontrasztok nélkül halad tovább, tompa fények, egynemű sötétebb tónusok, arany ragyogás csak itt ott elszórtan. Ez már a paradicsom utáni állapot...azonban mint ahogy az isteni igazságosság örök, úgy az isteni gondviselés is... S ily módon a festmény záró akkordjaként a művész újabb fordulattal él, megjelenik a festői gondolat optimista horizontja, a végtelen égbolt, mint az isteni hatalom mindeneket elrendező tudása."    Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészCosta Dorada

2 x 100 x 50 cm - diptichon

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 3 800 euró

"A Costa Dorada című festményen egy tengerparti látomány ihlette művészi kompozíció bontakozik ki, a festőművész bravúros piktorális eszközeivel színpompás motívumok bőségét tárja elénk... A szögletes és darabos színtömegek ellenére az alkotás érzelemdús, bensőséges hangulatot áraszt... Már-már egyfajta "paysage intime" érzetet kelt absztrakt köntösben megjelenítve.
Az oeuvre kettőssége nemcsak a diptichon jellegben érhető tetten, hanem két domináns szín - s annak tónusai- használatában is. 
Az ég s a víztükör kékjéhez rendelt sárgás - narancsos árnyalatok sugárzó nap özönnel árasztják el a vásznat, a csillogó homok mint az olvasztott arany omlik szét a festményen... Tobzódunk a fékezhetetlen fény mámorban, szinte érezzük a ragyogással átszőtt festővászon hevítő tüzét... Vágyakozások, s emlékek tolulnak fel... A tónusok felfokozott lobbanását a kék szín nyugodt bölcsességével szelídíti meg, s fogja vissza az izzó árnyalatokat. A festőművész zseniális forma és szín tudása birtokában érdekes megoldást alkalmaz a két domináns színmező szerepére, a néző hangulatára bízza, hogy kék háttérből kivilágló sárga formákat vél felfedezni.. avagy sárga háttérből kiemelkedő kék idomokat... A páratlan alkotás gyönyörűséges szín álmokkal varázsol el bennünket, melyek intenzitását csak fokozza a festőművész kisérletező kedvű formakeresése."   Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész
Andalúz nyár

50 x 50 cm

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A mű ára: 4 800 euró

"A festmény pazar színvilága az andalúziai nyár varázsát jeleníti meg. Az absztrakció gerincét a hideg meleg árnyalatok összepárosítása adja, melyek a kompozíció csodás formavilágába belesimulva fokozzák egymás ragyogását, s egy harmonikus képi világot teremtenek meg... A napkorongot, mint éltető fényforrást nem látjuk külön kiemelve a képen, ezt a felülről bekúszó vakító szín töredék szimbolizálja, amely megvilágítja a kompozíciót... S ez a kápráztató szín nyaláb a vászon pórusain szétáradva a tónusok esszenciáját előcsalogatja, s rendezi egységbe a túlcsorduló színfolyamokat. A képmező alsó szakaszából felfelé irányuló, magasba törő narancsszínű alakzatok iramodnak meg... Égig érő, nyújtózkodó mozgásukkal hatalmas energiával töltik meg a vásznat, melyet az idomok függőleges tagoltsága csak tovább erősít. Citrom és narancsligetek sejlenek fel előttünk..szinte érezzük bódító illatukat, a délövi nap simogató melegségét... A kékes, kristályosan ragyogó ég hűsítő nyugalmával tölti ki a felhevült formák közötti szüneteket, s a képi egyensúlyt megtartva bölcsen omlik szét a kép felső szakaszán. Az itt-ott felbukkanó sötét foltok komorsága erejét veszti a kék és narancs dominanciája mellett, ezen mélyebb tónusok megjelenítése is arra igyekszik, hogy kontrasztot teremtve a narancsos izzás erejét fokozza. Az átütő erejű absztrakció lelkünket felderítve indítja útjára képzeletünket."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészEgyensúly

150 x 220 cm

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Budapest, 2001

A mű ára: 22 000 euró

"Az 'Egyensúly' című absztrakció a festőművész korai alkotói szakaszának egyik legimpozánsabb hajtása. Ősi erejű színek és nagyvonalú formák zseniális összecsendítésével különleges esztétikai élmény tárul elénk. Monumentális formák allegorikus, már már szobrászi megkomponálása. Tiszteletet parancsoló vonalvezetés uralkodik, erődítményszerű, vonalasan megfogalmazott kompozíció, testesebb színek kiegyenlítő egymásra vonatkoztatása jellemzi az alkotást.... A festőművész a grandiózus tömegérzetet keltő zárt formákat mélylélektani töltettel szólítja meg. Az absztrakció vezérmotívuma a képet horizontálisan átszelő szürke vonal, amely a képmezőt két egyenlő részre osztja, azonban mégsem bontja meg a teret.. Végtelenbe tartó nyugodt vonulása igazodási mértékül szolgál, neutrális színe is ezt erősíti..Minden elem hozzá viszonyítva nyer értelmet. A centrumban elhelyezkedő nagyméretű alakzat impulzív erővel hódítja meg, s uralja a teret, a szürke vízszintes mentén két belső színmezőre tagolódik, felül a márványos árnyalat biztonsága, komplentatív nyugalma, alul kékes barnás pontszerű foltok kavargása. Szabálytalan tömege a négy különböző színű háttérhez idomulva formálódik. A jobb felső bordó színtartomány bársonyos biztonságot teremtve megnyugtat, kisimit... A bal felső sötétbarna bátorít, tettekre ösztönöz... A bal alsó fekete veszélyre figyelmeztet, s visszahúzódásra késztet... A jobb alsó okker óvatosságra int, s védekezésre szólít fel. Az alakzat nem csak külső hatásokra reagál, hanem belső változások is tetten érhetőek, a két színmező erőterének mozgása, ezt szimbolizálja a márványos színtartomány térhódítása a kékes barnás áramlásban.
A festőművész az alkotói érzékenységének finom rezdüléseivel, briliáns technikájával elementáris érzelmi hatást keltve vonja bűvkörébe a nézőt."  Dr. Hájer Szilvia  - művészettörténész
Tibeti aranyhalak

120 x 120 cm

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Budapest, 2001

A mű ára: 16 500 euró

"A festőművész a képzeletét megragadó aranyhal motívumot egy természeti vízióba involválva jeleníti meg. A aranyhal a tibeti buddhizmus egyik szerencse szimbóluma. A lenyűgöző alkotás finom melódiája, színpompás flórája és faunája, a képalkotó formák konstruktív elrendezése... Mind mind arra ösztönzi a nézőt, hogy a csodás látományban elmerülve maga is részese legyen a kompozíciónak.
Az absztrakció erővonala a festmény bal alsó és jobb felső sarka közt helyezkedik el átlósan, amelyet két zöldessárga beszűrődés jelöl ki.  
A sötéten kavargó háttér hideg árnyalatai fokozatosan húzódnak vissza, hogy a teret átadják a melegebb tónusoknak. A mélysötét árnyalatokból opálos színhajtások indulnak meg, amelyek a dús vízinövényzet zöldes derengésében kiteljesedve pihentetik meg tekintetünket. A helyenként felbukkanó kékes átsejlések szinte észrevétlenül törnek maguknak utat és az itt ott felbukkanó fényvillanások erejével töltekezve egy világoskék párafelhőbe rendeződnek. A türkizkék, s zöldes gomolygás finom áramlása a titokzatos mélyvizek birodalmát nyitja meg előttünk. A víz textúráját apró gyöngyházfényű légbuborékok oldják. Egy új dimenzióba átlépve, a festmény erővonala mentén két vörösen lüktető alakzat érkezik meg, amelyek formavilága rímel az őket körbeölelő zöldeskék víztömegre. A két aranyhal a boldogság, termékenység és bőség szimbóluma. Aranysárga lélekcsakrájuk, harmonikusan összecsengő mozgásuk, és egymásba fonódó azúrkék uszályuk egységük végtelen erejét jelképezi. A színpompás műalkotás az astamangala egyik szerencsejegyének különösen szép festői megfogalmazása."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Izzás

150 x 110 cm

Olaj vásznon

Keletekzés helye és ideje: Budapest, 2001

A mű ára: 9 800 euró

"Az Izzás című kompozició a festőművész életművének korai periódusából származó darabja, amely a későbbi bibliai legendák világát kiteljesítő alkotások egyik előfutáraként is tekinthető. A tűz, a négy őselem egyikeként nem pusztán mint természeti jelenség kerül ábrázolásra, hanem az isteni jelenlét szimbólumaként is. A művész a legtüzesebb árnyalatokat egymásba olvasztva törekszik a pusztító, s ugyanakkor megváltó, s teremtő izzás félelmetes erejét ábrázolni. A megfékezhetetlen vörös lobbanás a képmező határait szétfeszítve árasztja el a mindenséget. A sötét zöldes háttér csak gesztusszerűen tűnik fel néhol, ezzel is mintegy kihangsúlyozva a lángoló forróság szenvedélyes erejét. Nincsenek festői szünetek és levegős terek, az intenzív tónusok dominanciája azonban mégse teszi a képet túlzsúfolttá. A művet megvilágító fényforrás a képmező alsó részén helyezkedik el vörös lángnyelvek ölelésében. Ez a sárgás-narancsos aranyló folt a tűz magja, mint egy kitörni készülő vulkán, egy ősi kohó... Az izzó lávafolyamon vakító tündöklés szűrődik át, s feltűnik a fehér fény isteni ragyogása, mely a megvilágosodott és megigazult szellem örök hitét jelképezi. A sugárzó fényesség fölött egy szárnyaló tűzmadár alakja sejlik fel, mint a megtisztult, s feltámad lélek szimbóluma."   Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészFlamingók

145 x 85 cm

Olaj vásznon

Keletkezés helye és ideje: Budapest, 2001

A mű ára: 7 200 euró

"A 'Flamingók' című festményen az osztrák impresszionista költő, Rilke azonos című költeményének sorai kelnek életre. "...zöld gyepágyba nyílnak, tétova lábuk virágzik, rózsás kocsán kelletve önmaguk... flamingók... mint a lázban ingók egyenként lépnek át a képzeletbe.." (Rilke, A flamingók, 1921).  A festőművész a kép széleitől a centrum felé haladva fokozatosan lágyítja a kompozíció tónusait, egyre ragyogóbb színeket alkalmazva a színmezők mélységbeli elkülönülését igyekszik elérni. A sötéten kavargó háttérből apró gyémánt parányok gyúlnak fel, s a szikrázó tünemények színpompás madár alakban testet öltve röppenek fel a végtelen mélységből. A törékeny, ívelt nyakú flamingók egy zöldellő mező harmatos füvére szállva hozzák el szépségük égi ajándékát, s a lagúnák háborítatlan békességében rózsaszín álmokat váltanak valóra. A csodálatos tollazatú teremtmények az isteni tudás teremtő erejét szimbolizálják. A mohazöld színű vegetáció sárgás átszűrődésekkel megvilágítva omlik szét, szinte érezzük a dús növényzet éltető frissességet, a napsugarak finom melegét. Az absztrakció színpompás foglalatként öleli körbe az isteni erő kiapadhatatlan forrását, melyet a sárgás zöldes gomolygás közepén jelenít meg a festőművész. A mindeneket megtisztító fényességben, a Teremtés könyvében is megénekelt flamingók kecsesen összefonódó táncukkal a földbéli menny csodáit ragyogtatják fel szemeink előtt. "  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész
FlamingókRét

120 x 60 cm

Olaj vásznon

A mű ára: 6 800 euró

"A festményen lágy, lírai szólamok csendülnek fel, s egy különleges hangulatú természeti látomány fogadja a szemlélőt. A művész halk lélekrezdüléseket fest a legfinomabb színárnyalatokba öltöztetve. Az absztrakció alsó részét a földszínek határolják, melyek már már komor sötétséggel gomolyognak fel a mélyről és erőt sugárzó, biztonságos ölelésükkel átfogják a finom párába burkolt csendéletet. Felfelé haladva fokozatosan nyílik ki a kompozíció, a lágyan hullámzó növényzet finom illatokkal árasztja el a levegőt. Távolabb egy fénnyel kiemelt kanyargó ösvény sejlik fel, mely a képmezőt kitágítva vezet bennünket tovább. Egy sárgásbarna felhő részlet kúszik be lomhán a látótérbe, mintegy kijelölve a föld és az ég összetalálkozását. A nap a felhőfoszlányok takarásában rejtőzködve szűrt fénnyel világítja meg a tájat. A derengő zöldes égbolt szelíden omlik szét, s a föld barnás leheletével kavarogva gomolyog tovább. A kép szélén a föld szelleme védelmező erővel áramlik fel a magasba, azonban a kis színfoltok hirtelen megindulása bármikor fellobanthatja a mélység visszafogott erejét. A festőművész meditatív hangulattal szólaltatja meg a képet, nincsenek harsány tónusok, a lágy, elmosódott formák pasztell színek ölelésében bontakoznak ki a lenyűgöző műalkotáson."   Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészTilos az átjárás!

70 x 70 cm

Olaj vásznon

A mű ára: 2 600 euró

"A 'Tilos az átjárás!' című alkotás a festőművész korábbi korszakából származó geometrikus absztrakció. A jól körülhatárolható motívumok túlkomponálás nélküli illeszkedése, kölcsönhatása és különleges színtársítása sajátos hangulatvilágot teremt. A kép jobb szélén a hosszanti irányú sötét színtartományban mély megélések, félelmek, elfojtások és veszteségek rétegződnek egymásra. Drámai hangulat uralkodik, sötét szólamok hangzanak fel a mélyből. A feloldozó kegyelem egy háromszögű alakzat formájában érkezik meg, s a világos, nagy légterű színmező harmonikus nyugalma biztonságot nyújtva emel fel. Talapzata stabilan illeszkedik a kép alsó részén, s a felfelé törő hegyes formája új távlatokat nyit meg. A világoskék légtömeg mentén, s a képet átlósan átszelve egy feltűnő, narancsos vörös csík tűnik fel, amely a műalkotás címére reflektálva intő motívumként jelenik meg.  A rikító sáv harsány lüktetésével megálljt parancsolva mértéktartásra szólít fel. A tilalom megszegésének az ára a mélység ismételt megtapasztalasa, amelyet az absztrakcio bal oldalán látható fordított háromszög szimbolizál. Ingatag, bizonytalan talapzatú sötét tömege fenyegetően zár össze. A nagyravágyás, elégedetlenség, erkölcsi határok átlépése nem marad következmények nélkül. A festőművész bravúros szín, s forma tudása birtokában, az elemi formákig leegyszerűsített kompozícióval örökérvényű igazságokra mutat rá. "  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész0
 .