Sitges

 • 40 x 40 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"Egy spanyol kisváros, Sitges által megihletett csodálatos forma és színharmóniát láthatunk kibontakozni a festményen. Mozgalmas, átütő erejű szivárványos színkapcsolódások játéka járja át a képmezőt, a szárnyaló életöröm és szabadság egy lenyűgöző mesevilágban teljesedik ki. A színeket bölcsen pazarló, aprólékos figyelemmel felvitt ecsetvonások lágyan ívelő formákba rendeződve alkotják a kép lírai kompozícióját. Az egymásra simuló festékrétegek múltbeli érzéseket, vágyakat hordoznak, melyeket a szelíd emlékezet tarka színfantáziákba öltöztetve őriz meg. A teljességre vágyó, felébredt lélek útjára találva színezi tovább élete palettáját, s jövőjét formáló tettekre sarkalva merít emlékeiből. A vonalak és formák alkotta különleges dombhullámok páratlan mimikai erejét merész színtársításokkal fokozza a festőművész. A kompozíció meseszerű látványát itt ott elmosódások tarkítják, amelyek mély megélések tanúi, a szabadságra törekvő lélek könny- és eső áztatta megtisztulása. Az absztrakció bal oldalán vastagabb ecsetvonásokkal megjelenített hangsúlyos színsáv az örök napot szimbolizálja, amely intenzív fénnyel világítja meg a festményt. A tengerparti kisváros a boldogságra elhívottak számára harmonikus nyugalmat kínál, s az ezerarcú teljességet szimbolizálja. A kép alsó részén látható szögletes forma stabilizáló szerepet tölt be, biztonságos talapzatként tartja az egymásba fonódó impulzusokat. A centrumban elhelyezkedő forma végtelenbe tartó áramlásával kiapadhatatlan, teremtő energiát biztosít a befogadó lélek számára. A festőművész alkotásaira jellemző érzelmi mindenhatóság és az isteni tudás állandó jelenléte szellemünket megérintő tiszta életerővel ajándékoz meg bennünket."  
Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


Ár kéréseAndalúz nyár

 • 50 x 50 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A festmény pazar színvilága az andalúziai nyár varázsát jeleníti meg. Az absztrakció gerincét a hideg meleg árnyalatok összepárosítása adja, melyek a kompozíció csodás formavilágába belesimulva fokozzák egymás ragyogását, s egy harmonikus képi világot teremtenek meg... A napkorongot, mint éltető fényforrást nem látjuk külön kiemelve a képen, ezt a felülről bekúszó vakító szín töredék szimbolizálja, amely megvilágítja a kompozíciót... S ez a kápráztató szín nyaláb a vászon pórusain szétáradva a tónusok esszenciáját előcsalogatja, s rendezi egységbe a túlcsorduló színfolyamokat. A képmező alsó szakaszából felfelé irányuló, magasba törő narancsszínű alakzatok iramodnak meg... Égig érő, nyújtózkodó mozgásukkal hatalmas energiával töltik meg a vásznat, melyet az idomok függőleges tagoltsága csak tovább erősít. Citrom és narancsligetek sejlenek fel előttünk... Szinte érezzük bódító illatukat, a délövi nap simogató melegségét... A kékes, kristályosan ragyogó ég hűsítő nyugalmával tölti ki a felhevült formák közötti szüneteket, s a képi egyensúlyt megtartva bölcsen omlik szét a kép felső szakaszán. Az itt-ott felbukkanó sötét foltok komorsága erejét veszti a kék és narancs dominanciája mellett, ezen mélyebb tónusok megjelenítése is arra igyekszik, hogy kontrasztot teremtve a narancsos izzás erejét fokozza. Az átütő erejű absztrakció lelkünket felderítve indítja útjára képzeletünket."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése
Costa Dorada

 • 2 x 100 x 50 cm - diptichon
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Costa Dorada című festményen egy tengerparti látomány ihlette művészi kompozíció bontakozik ki, a festőművész bravúros piktorális eszközeivel színpompás motívumok bőségét tárja elénk... A  szögletes és darabos színtömegek ellenére az alkotás érzelemdús, bensőséges hangulatot áraszt... Már-már egyfajta "paysage intime" érzetet kelt absztrakt köntösben megjelenítve.
Az oeuvre kettőssége nemcsak a diptichon jellegben érhető tetten, hanem két domináns szín - s annak tónusai- használatában is. 
Az ég s a víztükör kékjéhez rendelt sárgás - narancsos árnyalatok sugárzó nap özönnel árasztják el a vásznat, a csillogó homok mint az olvasztott arany omlik szét a festményen... Tobzódunk a fékezhetetlen fény mámorban, szinte érezzük a ragyogással átszőtt festővászon hevítő tüzét... Vágyakozások, s emlékek tolulnak fel... A tónusok felfokozott lobbanását a kék szín nyugodt bölcsességével szelídíti meg, s fogja vissza az izzó árnyalatokat. A festőművész zseniális forma és szín tudása birtokában érdekes megoldást alkalmaz a két domináns színmező szerepére, a néző hangulatára bízza, hogy kék háttérből kivilágló sárga formákat vél felfedezni.. avagy sárga háttérből kiemelkedő kék idomokat... A páratlan alkotás gyönyörűséges szín álmokkal varázsol el bennünket, melyek intenzitását csak fokozza a festőművész kisérletező kedvű formakeresése."   Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


Ár kéréseSárga tengeralattjáró

 • 180 x 40 cm
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Sárga tengeralattjáró című festmény témaválasztása a legendás angol együttes, a Beatles azonos című zenei albuma ihletésében gyökerezik, melyből hasonló címmel rajzfilm is készült. A festőművész a rá jellemző kifinomult esztétikai érzékével, igazságkereső szellemiségével teszi egyedivé a történetet, amelyet különleges lényeglátó előadásmódjában láthatunk megjeleníteni. Az absztrakció gerincét a festmény széleinél húzódó fekete és arany függőleges sáv adja. Ezek a végtelenbe tartva hosszanti irányba nyútják meg a képmezőt, a két rész textúrája homogén, megjelenítésükön belül nincsenek árnyalati fokozatok. A sötét szakasz a mindenség teremtés előtti ősállapotát szimbolizálja, a káoszt. Az arany az isteni erő biztonságot sugalló jelenléte, amely a mindeneket elrendező tudásával tartja egyensúlyban teremtett világunkat. A két vízszintes csík által közrefogott képmező egy szakrális teret képez, ahol különleges formák és színfoltok elhelyezkedésükkel és mozgásukkal ellentétes erők egymásnak feszülését sejtetik. Az absztrakció drámai kompozícióját a felül elhelyezkedő fényességet hozó sárga alakzat és az alulról feltörő sötétkék háborgó mélység kontrasztja adja. Érdekes a kék szín szerepe, árnyalatainak jelentésbeli változása. A kép felső részét uraló kékvízű nyugalom segítő tudása lágyan ringatva viszi előre a sárga formát, támogatja haladásában, míg a kép alján látható kékség sötétbe boruló örvényléséből ártó szellemek szabadulnak ki, s korbácsolják fel a végtelen vizek békéjét. A sárga világító alakzat négyzetes foglalata a világ négy sarkát jelképezi, amelyben csillagképek mintázata látható, s az arany ragyogásban a festmény szélein húzódó isteni gondviselés köszön vissza. A szabályos forma a Nap és csillagok fényével, égi erővel töltekezve készteti  a gonosz erők viszálykodását meghátrálásra. A festőművész a lenyűgöző alkotással különleges piktorális megoldásaival a jó és rossz örök küzdelmét, a kozmikus összhang megteremtését jeleníti meg számunkra."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


Ár kéréseA második nap

 • 151 x 70 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

Ár kérése


0