Az Ószövetség ciklus alkotásai alapján készült MédiaMixekMM Nemezis

 • Megvásárolható méret: 140x180 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM Nemesis című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része

A Nemezis című kompozíció Jób történetén keresztül meséli el az elrendelő végzet számadását. A drámai erejű képorganizmus egységes harmóniáját a részletekben rejlő diszharmóniák lokális feloldása adja. Az absztrakció felületén szétomló, rendezetlen tömeg kettős szimbólum: egyrészt a megkísértő Sátán alakját formázza, másrészt a mindenétől megfosztott Jób sorsának zaklató menetét. A felülről érkező aranytömeg ragyogása az Örökkévaló jóban megtartó erejét jelenti. A festmény baloldali, középső mezőjében egy átható tekintetű szem ábrázolódik: a Sátán isteni beleegyezéssel állítja próbatétel elé Jóbot. A lüktetően áradó vörös folyam Jób vérének kiáltása az elrendező igazságért.

MM Nemezis - 140x180 cmMM A hetedik nap

 • Megvásárolható méret: 140x140 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM A hetedik nap című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része - magántulajdonban

A hetedik nap című kompozícióval Náray Tamás formakészletének bőséges forrásából merítve fogalmazza meg  a felragyogó tökéletességet. Az arany izzású fénygyűrű az örök körforgás ősi szimbólumaként jelenik meg. A képmezőn lágyan aláereszkedő, opálosan áttetsző szálak a hetedik napon elhangzó megszentelő szavak áldását ábrázolják. A fénylő korong a kéklő boltozatról kiemelkedő napot is megjeleníti. A mozgásban tartott formák áramlásában a folytonosság harmóniája köszön vissza és a finoman megszólított színek összecsendítése a vászonra varázsolja, ahogyan egymásnak felel a nappal és az éjszaka. Míg a széleken a mélykék végtelensége tartja fogva a szemlélőt, addig az aranygyűrűn belül egy nyugtató, páraszerű felület ábrázolódik, mely az érzékelhető sebesség ellenére egyfajta éteri lebegésben tartja a festmény nézőjét.

Ár kérése

MM A hetedik nap - 140x140 cmMM Az Idő eleje

 • Megvásárolható méret: 120x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM Az idő eleje című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része - magántulajdonban

Az Idő eleje című kompozíciót egy fehéren izzó, négykarú forma világítja meg, mely a Creator Spiritus, vagyis a Teremtő Lélek szimbólumát jeleníti ekképpen meg. Az idők kezdetét megmutató fényjátékban a ma ismert teremtéstörténet dualitását fedezhetjük fel. Egyrészt az ősrobbanás pillanatfelvételeként, másrészt a szimmetrikusan szétáradó teljesség az idők rendjének mindenhatóságát megjelenítő absztrakciójaként is értelmezhetjük. A képmező közepéből finoman aláereszkedő fényvillanások szakrális erővel ruházzák fel a festményt.

Ár kérése

MM Az idő eleje - 120x120 cmMM Az Örökké története

 • Megvásárolható méret: 140x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM Az örökké története című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része - magántulajdonban

Az örökké története című absztrakció Dávid király különösen megindító lelki útját meséli el. A kép alján látható tiszta fényű ragyogás a bőséget hozó áldást fogalmazza meg. Feljebb haladva sötét színforgatag jelenik meg, mely Dávid király törvényszegését jelképezi. A zsidó király Betsabé elcsábításáért hatalmas bűnt vett lelkére, s bűnét leplezve Betsabé férjét megölette. Lélekbemarkoló belső harcát a fekete és vérpiros formák kavargása szimbolizálja. Az önvád emésztő szégyenére Nátán próféta példabeszéde hoz enyhülést: a király bűnét megvallva meghódol Isten előtt. Meggyötört lelkének opálos színpászmái a megbocsátás hűs vízű tengerében olvadnak szét: Isten nemcsak ítéletében, hanem kegyelmében is hű. A feloldozás türkizkék ragyogása  hozza el a megváltást, s Dávid király megtérését. Az Örökkévaló megengesztelődésének szimbóluma Salamon születésével az örökké történetének folytatása.

Ár kérése

MM Az örökké története - 140x120 cmMM Édenkert

 • Megvásárolható méret: 140x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM Édenkert című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része

Az Édenkert című absztrakción egy misztikus világ tárul elénk. A festmény alsó részén a fényárban úszó textúrában az idők kezdetének paradicsombéli képei köszönnek vissza. Tekintetünkkel feljebb haladva a képmező két oldalán a csodálatos kert szivárványos kincsei varázsolnak el bennünket. Az intenzív tarkaság gyönyörködtető színjátékába azonban itt ott bekúszó sötét tónusok igyekeznek megbontani a kápráztató látványt,  s a kép centrumában egy hatalmas kitörni készülő vörös forrongásba szaladnak össze. A bűn megszületik... majd megérkezik az isteni ítélet.. a kiűzetés. 

Ár kérése

MM Édenkert - 140x120 cmMM "...és Isten megáldotta a Földet"

 • Megvásárolható méret: 120x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM ...és Isten megáldotta a Földet című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alaját adó alkotás az Új horizont ciklus része - magántulajdonban

Az „...és Isten megáldotta a földet” című műalkotás mozgalmas színhatásaival egy különleges érzésben fogant kinyilatkoztatás. A kompozíció sötét, végtelennek ható hátteréből kiemelkedő ragyogó színfolyam-kapcsolódás, mely az izzó vörösek hangsúlyos jelenléte mellett az összes tónust tartalmazza, tökéletes egységet képezve a teremtés hét napjának teljességét szimbolizálja. Azt a fajta teljességet, amelybe minden, ahogy a színekbe, úgy az élet valóságába is beletartozik. A függőleges formák szövevényes gazdagságában kibontakozó arany alakzat  elemei a teljességet megszentelő szavakként hatolnak át a képmezőn.

Ár kérése

MM ...és Isten megáldotta a Földet - 120x120 cmMM A Teremtés

 • Megvásárolható méret: 160x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az MM Teremtés című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra - a kiállítás 2021 januárjától egy éven keresztül lesz látogatható
 • A MédiaMix alapját adó alkotás az Ószövetség ciklus része

A Teremtés című kompozíció esszenciáját a mozgásukban feloldódó formák egyesülése adja. A kép felső részéről rózsaszínbe hajló vonalmenetek méltóságteljesen ereszkednek alá, nyugodt, elnyújtott haladásuk a teremtő ige életre szólító szellemére utal. A képmező alsó részén a szikrázó, tüzes energiákat megmutató jelenés a mindenség születésének kezdetét meséli el. A mélységben ábrázolt kék színű gomolygás az átható kozmikus erőforrást szimbolizálja, azt a pillanatot, amikor Isten lelke lebegett a vizek felett

Ár kérése

MM Teremtés - 160x100 cm

0