Ószövetség ciklus


"Az Ószövetség festmény sorozatot szemlélve végigkövethetjük, ahogy az arany színek domináns jelenléte az egyes képeken átvonul. Míg a nyitó kompozíciónál, a Teremtés feltörekvő arany folyamai az absztrakció kereteit szinte szétfeszítve indulnak meg, addig a Sztereotípiák című záró képnél már dekoratív kötöttségbe rendeződve érkeznek meg. Az arany szín az emelkedett hangulatú művészlélek fenségét szimbolizálja, amely a néhol súlyos festői mondanivalót is egy szeretetben megnemesült poézissé formálva lényegíti át." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészA teremtés

 • 140 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van
 • A mű elérhető egyedi reprodukció (MédiaMix) formájában

"A Teremtés című kompozíción gomolygó, perspektívájában végtelen kékségbe lángoló energiák érkeznek. Az arany és a vöröslő színek számtalan árnyalata dinamikával tölti meg a mozdulatlan időtlenséget. Az isteni energia szinte bekebelezi, magáévá teszi a képmező középpontjában világító fénygömböt. A művész keze nyomán az ősrobbanás előtti pillanat rajzolódik ki a vásznon." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


'A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt és Isten Lelke lebegett a vizek fölött.'Az idő eleje

 • 120 x 120 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van
 • A mű elérhető egyedi reprodukció (MédiaMix) formájában
"A hatalmas ívű kompozíció egy biblikus kinyilatkoztatás... az "opus creationis" elevenedik meg előttünk... az idők kezdetének ábrázolása, az isteni tudás meghaladhatatlan teremtő ereje. A festő merész kontrasztokkal dolgozva energikus, vibráló feszültséget teremt, s különleges piktorális eszközeivel azonnal felcsigázza a képzeletet... hol felgyúlnak a színek, hol tompán háttérbe vonulnak. A térábrázolás zsenialitása itt a szimmetrikus elrendezésben rejlik... érezzük, ahogy a "sfumato" hatású, sötét gomolygás visszahúzódik a háttérbe, hogy figyelmünk immár a leglényegesebb motívumra irányuljon... egy hatalmas ragyogó alakzat világlik ki a centrumból. Az idők hajnala feldereng... Istennek pusztán a szavára az együvé nem tartozók szétválnak... s a kaotikus erőket visszaszorítva... ez már a kezdetek kezdete... a mindenség alfája. Az absztrakció ősi erővel tör ki a vászonból, a festőművész a hit megtartó tüzébe mártott ecsetvonásaival égeti fel a festék rétegeket a vászonra, s bravúros megoldásokkal szinte fokozza a fokozhatatlant..." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész'Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.'
Az első nap

 • 120 x 140 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"Az első nap című kompozíció egy múltat megidéző prófétikus reveláció képi megjelenítése. A képmező felső szakaszát uraló sötétségből egy lefelé haladó keskenyedő alakzat tűnik fel. A ragyogó tölcsér isteni energiáit a sötétségtől elválasztva a kép centrumában lévő ősfény magjába zúdítja, mely a fényesség esszenciáit kivonva árasztja el világossággal az absztrakció további részét. A festőművész őserejű biztonságot hordozó monumentális formák ábrázolásával jeleníti meg a nappal és éjszaka születését, a Teremtés első napjának történetét. " Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


'Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel: első nap.'
A második nap

 • 140 x 80 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A kompozíció négy részre oszlik: a háttérben levegős, átlátható terek érzékelhetők, míg a festmény középső részén egy erőteljes, arannyal bevont, szilárd tömeg hullámzik. A kép szerkezetét egy feketével kiemelt, hegyszerű gerinc tartja, ősi energiája kékes-szürke füst áramlásával omlik szét. Felfelé haladva a képmezőn a sötét, kékes árnyalatok széles skáláját felvonultató felület a végtelen vizeket, míg a halványabb tónusok a mindenséget körülölelő páraburkot jelképezik. Az ámulatbaejtően részletgazdag textúra egyben atmoszférikus hatást is kelt, az aranymezők kontúrjain a türkiz és csontszínű festék berakások misztikus fénnyel világítják be a már-már dinamikus mozgásban lévő felületeket." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


'Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket, a boltozat felett lévő vizektől. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.'
A harmadik nap

 • 100 x 100 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A harmadik nap című festményen az isteni teremtés duális természetét látjuk. A megzabolázott és lecsendesített végtelen vizek fátyolszerű hátteréből kiemelkedő hangsúlyos forma a szárazföld megszületését szimbolizálja, amellyel a teremtő ige az elemek utolsó rendező munkáját teljesíti be. A képmező széleitől meginduló lágy, finom színek a sötét középpont köré csoportosulva a földből füveket és gyümölcsfákat sarjasztanak, s így kezdetét veszi a teremtő ige első díszítő munkája." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


'Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.'A negyedik nap

 • 120 x 120 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A negyedik nap című kompozíció az opus ornatus részeként teremtett világunk életszínterének feldíszítését jeleníti meg. Az isteni gondoskodás az égboltot szimbolikus jelentőségű világító testekkel ékesíti fel. A különlegesen megkomponált absztrakció folyamatábrázolás, nincsenek lezárt formák, minden mozgásban van. A festmény alsó részét uraló végtelen mélység ősi erejét szétfeszítve nyílik meg, s a sötétkék háborgásból feltörő isteni tudás energiáit összeadva egy hatalmas ragyogó formában teljesedik ki. A Nap születését láthatjuk." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


'Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és világítsanak a földre! És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbikat, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbiket, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat.  És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.' Az ötödik nap

 • 140 x 100 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Az ötödik nap című képen a művész festői szünetek és hangsúlyok váltakozó dinamikájával mutatja be a fenti és lenti állatok életre hívását. A négyes tagoltságú képmező világos árnyalatokban játszó felületei fokozzák az élénk tónusokkal kiemelt színmezők erejét, s figyelmünket az intenzív részekre irányítják. Az absztrakció bal felső részén látható tarka forgatag madarak sokaságával népesíti be a hatalmas levegőeget. A jobb alsó szakasz végtelen tengerei pedig vízi állatok születésével telnek meg élettel. A kompozíciót felragyogtató finom beszűrődések az égi és vízi teremtmények isteni áldását szimbolizálják." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


'Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És Isten megteremtette a víziállatokat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, a madarak is sokasodjanak a földön! Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.'
A hatodik nap

 • 120 x 70 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Hatodik nap című kompozíció a teremtés utolsó napját, a szárazföldi állatok és az ember születését mutatja be. A kékkel jelzett színfolyamok az isteni tudás mindeneket elrendező erejét szimbolizálják, amelyek a mélyből meginduló sárga formát a fénybe emelve teljesítik ki, az ember teremtésének katartikus látványa tárul elénk. A szárazföldet megjelenítő sötét forma méhében szétáradó vörös színfolyamok az állatok életre hívását és sokasodását jelképezik." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


'Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain. Megteremtette az Isten az embert a maga képmására. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel: hatodik nap.'A hetedik nap

 • 140 x 140 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van
 • A mű elérhető egyedi reprodukció (MédiaMix) formájában

"A festővásznon ezúttal a biblikus teremtés folyamatábrázolása jelenik meg. Látható a kezdetek kezdetének ősi magja, a végtelen kékjéből ragyogó fénycsóvaként érkező három lángnyelv, melyek a szakrális hármas erőt egybeforrasztva egy lángoló tűzgyűrűben oldódnak fel, s teljesítik be az akaratot. A három nagy stáció szimbolikája jelenik meg a kompozícióban: először a világosság válik el a sötétségtől, majd az ég a földtől, végül pedig a szárazföld a víztől. Belül, az aranyló örvény centrumában a puha, fátyolszerű áramlatok súlytalan lebegésben tartják a nézőt, a korábbi sodró körforgás belül gyöngyházfényű megnyugvásban oldódik fel, s megszületik a rendelt idő teljessége. A hetedik nap megszentelésével a teremtés immáron bevégeztetett." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


'Így készült el az ég és a föld és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története.'
Édenkert

 • 120 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van
 • A mű elérhető egyedi reprodukció (MédiaMix) formájában
"Az átütő erejű absztrakciót szemlélve rögtön feltűnik a grandiózus téralakítás, nincsenek festői szünetek, minden arra tör ezen a képen, hogy a festőművész minél intenzívebben jelenítse meg azt a biblikus látományt, melyet az Édenkert ábrázolásával láttatni kíván. A kép alsó részén uralkodó ragyogás azonnal elvarázsolja a tekintetet... szinte érezzük, ahogy a művész finom ecsetvonásaival a festői vízió arany kincseit szórja a vászonra... a Paradicsomban vagyunk..lenyűgöző, háborítatlan csodakert, zöldellő réteken legelő szelíd állatok, mézédes nektár bódító illata, lugasok alatt röppenő pillangók tánca... Ádám és Éva oázisa. Fölfelé, s a kompozíció két szélén a centrum felé haladva azonban a csillogás fokozatosan megfogyatkozik... komor, engedetlen tónusok törnek fel, szinte tapintható a feszültség... viszálykodó színek és gonosz formák tolakodnak be, s a megkísértő rettentés erőre kap, drámai fordulat következik be. Az isteni tiltás megszegése vörös folyamként árasztja el a kompozíciót... az ítélet megszületik... Kiűzetés. Az alkotás felső része immár végletes kontrasztok nélkül halad tovább, tompa fények, egynemű sötétebb tónusok, arany ragyogás csak itt-ott elszórtan. Ez már a paradicsom utáni állapot... azonban mint ahogy, az isteni igazságosság örök, úgy az isteni gondviselés is... s ily módon a festmény záró akkordjaként a művész újabb fordulattal él, megjelenik a festői gondolat optimista horizontja, a végtelen égbolt, mint az isteni hatalom mindeneket elrendező tudása." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


'Ültetett az Úristen egy kertet az Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.'
A kísértés

 • 160 x 140 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A kísértés című absztrakcióval a festőművész a kételkedés bűnre csábításának és a hit igazának antagonisztikus küzdelmét ábrázolja. A vörös fenyegetés dominanciájával gonosz, képmutató indulatok törnek fel, hamis próféták hazug beszéde ármánykodik. A felülről érkező aranyló hit ereje megrendül. A képmező jobb oldalán elhelyezkedő geometriai formák Ábrahám megkísértését jelenítik meg. A fekete négyzet a kísértés, a magasba törő arany háromszög Ábrahám igaz hite, a próféta kiállta Isten próbáját. A jobb alsó sarokban lévő két alakzat Izrael népének megkísértését ábrázolja. A fényét vesztett alsó forma a hűtlen nép szimbóluma, a rá nehezedő nyomasztó feketeség a kísértés bűnre hívása és a próbatétel elbukása."              Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Holt tengeri tekercsek - triptichon

- TÓRA - TÖRVÉNY - Holt tengeri tekercsek- TANAKH
- KEVIIM - IRATOK - Holt tengeri tekercsek - TANAKH  
- NEVIIM - PRÓFÉTÁK - Holt tengeri tekercsek - TANAKH 

 • A triptichon mérete: 3 x 90 x 60 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Holt tengeri tekercsek című műalkotás a Tóra-Iratok-Próféták hármas egységét átívelően a zsidóság szent könyvének misztikus világát mutatja be. A festőművész a nagyszabású absztrakciót a szövetségkötés jelenetével nyitja meg, Mózes átveszi a Tízparancsolatot. A második kép az agyagkorsókba rejtett tekercseket ábrázolja. A záró jelenethez érve a korábbi formák megszelídülnek, a színek megélénkülnek, Ézsaiás prófétát és a Lélek ajándékát láthatjuk. " Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

TÓRA - TÖRVÉNY

Holt tengeri tekercsek - TANAKH

KEVIIM - IRATOK

Holt tengeri tekercsek - TANAKH  

NEVIIM - PRÓFÉTÁK

 Holt tengeri tekercsek - TANAKH
Exodus

 • 100 x 140 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"Az Exodus című absztrakció a zsidóság egyik legmegrendítőbb, s legszebb történetének páratlan képi megfogalmazása. A művész káprázatos szín és formakészlete segítségével vezet bennünket végig az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadult nép pusztai vándorlásának szimbolikus útján. A feketén gomolygó mélység a halál és szolgaság házát jelképezi, sötétsége elnyeli a hátrahagyott bűnök erejét. A szétnyílt Vörös-tenger az isteni gondviselés csodatévő tudását képviseli. A kivándorlás prófétai motívumát megjelenítő ragyogó színfolyam emelkedése hasonlatos a hívő ember útjához, aki bűneitől megszabadulva, Istent követve az Ígéret földjére érkezik. 

Ár kérése

Próféták I. - II. - III.

 • A festmények mérete egyenként 76 x 55 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Próféták című festmény együttes hármas egysége a korai, kései és a 12 kispróféta képi megjelenítése. A festőművész páratlan előadásmódjában a sorozat tagoltsága szimbolikus jelentést is hordoz, a prófétai szolgálat három szellemi eseményét. A lenyűgöző színfolyamok egyéniségéhez hangolt benyomások téglalap alakú formákba igazodva prófétikus üzeneteket hordoznak. A nyitó kompozíciót átölelő hangsúlyos keret az isteni ige beteljesítő erejét szimbolizálja, amely a hármas egységen végighaladva finom vonalhatásokba rendeződik és próféták alakjait sejteti fel előttünk. Az első kép a kiválasztás, a második a kompozíció csúcspontjaként az isteni jelenlétbe szólított elhívása, s Szentlélekkel való felkenetése, a harmadik kép a prófétai küldetés. " Dr. Hajer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Próféták I. 


Próféták I. 


Próféták III.

Az ígéret földjén

 • 100 x 80 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A festőművész Az ígéret földjén című absztrakción a képalkotó tudásának legmagasztosabb forma- és színfantáziájával az igaz életre szóló lehetőségünk ősi földjét jeleníti meg. Soha nem látott, álombéli színek pompázó zuhataga gyújtja fel képzeletünket, s Ábrahám ősi öröksége tárul elénk, a tejjel mézzel folyó Kánaán, a jólét és bőség szimbóluma. A művészi érzékenység teljességre törekvő óhajtása azonban heves vérmérsékletű, tiltakozó árnyakat is megjelenít vészterhes időkre utalva. A kompozíció bal felső részén Mózes határozott alakja sejlik fel, figyelmeztetve, hogy az ígéret földje az isteni szövetség megtartásának jutalma." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Mózes Isten előtt

 • 40 x 40 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Mózes Isten előtt című alkotás az örök jóban megtartó isteni közelség különösen szép művészi megfogalmazása. Az absztrakció vörös áramlásában a mindeneket megszabadító isteni erő szent tüze lobban fel Mózes elhívásának szakralitásában. A festőművész őserejű biztonsággal vezetett ecsetvonásai lenyűgöző módon nyitják meg a magukba húzódó formák és színek lángoló szimfóniáját, s az elhívás megrendítően szép bibliai jelenete bontakozik ki előttünk. Finom harmóniába olvadt tűzszínek égnek, lávaszerű zuhatagok ősi szimbólumok bőségét tárják fel. A képmezőt uraló narancsvörös izzás az égő csipkebokrot jelképezi, amelynek megtartó, s el nem emésztő tüzéből egy különleges formájú narancssárga alakzat világlik ki... Isten kijelenti magát Mózes előtt. Az isteni jelenlétben megszentelődött Mózes sorsának alakulását a festőművész a kompozíció gondosan kidolgozott részleteiben meséli el. A ragyogó kékes színpászmák a folyóra kitett csecsemőre utalnak. Az aranysárga, zöld árnyalatok a fáraó udvarában, gazdagságban töltött idő. Sötét, komor színek a  bűnbeesés, menekülés. Meleg, barnás tónusok a pusztai éveket jelenítik meg. A festmény magasba törő lángoszlopai Izrael fogságba taszított fiainak sanyarú sorsára is utalhatnak, a rabszolgaságban szenvedő nép elgyötört fájdalma tör fel a mélyből, s majd csak a világos árnyalatokkal megérkező felszabadító kegyelem enyhíti a tüzes lobbanás perzselő erejét. Az absztrakció legmegindítóbb motívuma az elhívás, amely során a küldetésre elhívó isteni parancsolat aranyfényű szólamára Mózes kételkedő, sötét tónusú szólama hangzik fel. Az Isten csodatévő bizonyságára, s támogató igéretére Mózes megadja magát az Úr akaratának, elfogadja küldetését, a zsidók kivezetését Egyiptomból. A végső isteni szólam narancsvörös lángja Mózest hitében megerősödve vezeti szent küldetésében. A műalkotás az eredendő, s végső igazságosság örök tüzét hirdeti káprázatos színeivel, s az isteni tudás mindenekfeletti erejét." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

A szent sátor

 • 46 x 38 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A szent sátor című műalkotás páratlan vizuális élményt nyújtó kolorisztikus merészsége lenyűgöző fény-árnyék hatások segítségével a sátorszentély szakralitását teremti meg, s különleges jelentéssel bíró tárgyait mutatja be. A narancs színnel határolt rész a szentélyt képviseli, benne az arany oltár, a szent kenyerek asztala és a menóra. A hangsúlyosabban megvilágított terület a szentek szentélyében lévő Frigyláda körvonalait emeli ki, amely a festőművész szimbolikus előadásmódjában továbbgondolva négy lábbal, trón jellegére is utal. A kompozíció textúrájának megmintázása a szentélyt borító szőnyeg csodálatos szövési technikáját idézi fel, aranyhímzésű Kerubokkal díszítve." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

14609 nap

 • 140 x 120 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A 14609 nap című műalkotás a 40 éves pusztai bolyongást jeleníti meg. A szokatlan tagoltságú képmező lázongó színei hosszantűrő idők jelei, a vándorlás viszontagságairól árulkodnak, komor, nehéz árnyak kísértenek. A festőművész egy bravúros fordulattal teremti meg a festmény optimista horizontját, világoskék színek indulnak meg az Isten kiválasztó és gondoskodó jelenlétét hirdetve. A felül megjelenő hatalmas fényesség a szent hajlékra szállt, dicsőséget hozó felhőt szimbolizálja." Dr- Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Másodtörvénykönyv

 • 46 x 38 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Másodtörvénykönyv című kompozíción a festőművész kettős szimbólumrendszer ábrázolásával mutatja be Mózes Izrael népéhez intézett utolsó szavainak szakrális erejét. Az absztrakció vörös alakzatai Mózes arcát és kinyújtott kezét jelképezik. A világoskék folyamként érkező prófétikus üzenet az engedetlenségre sötéten kötegelt szinfolyamokban zúdítja átkait... míg a hűséges népre bőséggel szórja isteni áldását. Az absztrakció másik vetületét a Jósiás uralkodása alatti komor színekben játszó barbárság, hamisan ragyogó bálványimádás jeleníti meg. A Salamon templomában megtalált törvénykönyv elementáris erővel lobbantja fel Mózes igéjének szent tüzét, miközben a képmező alját uraló hangsúlyos sötét formák az engedetlenség végzetét hirdetik." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


Salamon temploma

 • 130 x 80 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Salamon temploma című műalkotás az Ószövetség egyik legfontosabb építészeti remekét ábrázolja. Dávid király tervei alapján a fia, Salamon volt a felépítésére kiválasztott uralkodó. A festőművész különleges formájú színtömegek szakrális jelentőséggel bíró elhelyezésével meséli el az Első Templom legendáját. Szabálytalan idomok egymást erősítő szimbólikus elválasztása jellemzik az absztrakciót. Az isteni jelenlét óvó és védő erejével árasztja el a képmezőt, közel hozza a végtelent, s láthatóvá teszi a láthatatlant. Megjelenik a vörösen izzó áldozati oltár, az arany ragyogással kiemelkedő Frigyláda, a templom alapköve, mennyezete... mind-mind a kozmikus energiát árasztó kompozíció részeként Salamon templomának titokzatos hangulatát varázsolja elénk." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Jeremiás jóslata

 • 100 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Jeremiás jóslata című kompozíció fő vezérmotívuma az Istennel kötött szövetség. A képmezőt uraló függőleges, tömött színfolyamok Jeruzsálem városát jelenítik meg, álnok, hamisan ragyogó színek egymást gyengítő önvesztő mételye. A zsidó város megszegte az isteni törvényeket, Jeremiás végzetes jóslata bevégeztetik, a büntetés 70 év babiloni fogság. Az absztrakció másik vetülete Jeremiás szövetsége Istennel, melyet vörös és kék színű formákkal jelenít meg a művész, a kék tisztasága a prófétai küldetés célja, minden ember az igazság ismeretére jutva üdvözüljön. A vörös a prófétai felelősség, mely mint égő tűz feszíti Jeremiás szívét küldetése teljesitéséhez." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Ezékiel látomása

 • 2 x 90 x 60 cm (diptichon)
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Az Ezékiel látomása című festményen egy prófétikus vízió sejlik fel, az isteni üzenetet hordozó absztrakció diptichon jellegével, szimmetrikus elrendezésével, különleges forma- és színvilágával azonnal magával ragadja a tekintetet. Ezékiel prófétát a Mindenható a távolba látás erejével ajándékozta meg, mely tudással csak a kiválasztottak rendelkezhetnek. Az isteni elrendelés üdvözítő ígéretei látomásokban érkeznek meg Isten hű szolgájához, Ezékiel szent elhívását beteljesítve közvetíti a csodálatos isteni akaratot. A kompozíciót alkotó testek kontúrjai szinte belevesznek a vastagon felhordott festék rétegbe, a kép alsó vonulatán lekerekített szélű forma sötét halma bukkan fel, melyből négy sugárkéve nyitja meg a végtelen teret, s egy kékes-fehér, párával dúsított levegőég tárul elénk. A kép felső részéből aláhulló kékes villanások csak tovább fokozzák a természetfölötti látomás csodáját, s a kompozíció teljessége a tekintetünkkel befoghatónál sokkal nagyobb erőteret jelenít meg. A kép címe egy istentől eredő látomásra utal, azonban a művész a néző képzeletére bízza ennek mibenlétét. A  négy fénycsóva akár utalás is lehet Ezékiel négy nagy látomására, melyeket a babiloni fogságban lévő elcsüggedt zsidósághoz intézett. A kompozíció azonban ábrázolhatja magukat a látomásokat egyenként is... az égi-szekér látomás a négy kerubbal... vagy a csontok völgyét, ahol a négy égtájról érkező Szent Szellem életre kelti a holtakat..."        Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

A második templom

 • 120 x 120 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A második templom című festmény esszenciája az egymásra épülő geometriai formák festői szünetekkel megkomponált levegős egységében rejlik. Az egymáshoz kapcsolódó idomok az impozáns téralakítás következtében kevésbé koherensek, mint azt az Első templomnál láthattuk, ennélfogva az ott jellemző emelkedett, istenközeli élmény itt kevésbé érezhető. A jeruzsálemi templom újjáépítése Zerubábbel, majd Heródes nevéhez fűződik. A festőművész a színpompás szögletes és ívelt formák fölé magasló hatalmas rézbarna koronggal hármas szimbólumot jelenít meg. Egyrész Salamont idézi meg. Jelentheti a Második templomban az Út, az Igazság és az Élet hármas rézkapuit is, végül magát Jézust is, aki megjelent, s azt kérte: "Romboljátok le ezt a templomot és én harmadnapra felépítem"." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Nemezis

 • 140 x 160 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Nemezis című festmény vezérgondolata a számonkérő Isten elmaradhatatlan ítélettartása. A háttér arany textúrája Salamon regnálásának áldásban bővelkedő idejét jelzi. Az előtérben szétáradó meghatározhatatlan formájú alakzat az utód király alatti zűrzavart, a legfőbb bűnt szimbolizálja, a jó és a rossz összekeveredését. Az ezüstszürke forma széteső tömegének széleit barnás felperzselés szegélyezi, amely Illés próféta figyelmeztető ítélete, a szárazság csapása. Isten az eget rézzé, a földet vassá teszi. Az absztrakció vörösen izzó formája Illés égő áldozata, melyben az Úr intő alakja jelenik meg." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Sztereotípiák - diptichon

 • 2 x 90 x 60 cm (diptichon)
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Sztereotípiák című műalkotás a Teremtés hatodik napja által megihletett festői gondolatot egy különlegesen megkomponált színfantáziában jeleníti meg. Az isteni képmásra teremtett embert az Úr életet adó szava férfivá és nővé tette, a rózsaszín a nőt, a kék a férfit szimbolizálja. A festőművész páratlan szerkesztési és megmintázási tudásával az egymásban elrendelt férfi és női erővonalakkal, energiamezőkkel az absztrakció egyensúlyát megteremti, s a két részt egyetlen tökéletes egységgé formálja." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Sztereotípiák I.


Sztereotípiák II. 

... akkor itt fogunk élni

 • 100 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"Az ...akkor itt fogunk élni elnevezésű alkotásnak már a címe is sokatmondóan előrevetíti az előttünk kibontakozó képorganizmusban rejlő kivételes hangulatvilágot, melyet az egymáshoz kapcsolódó geometriai alakzatok együttese jelenít meg. A kompozíció fő motívuma a centrumban látható különleges kék forma, mely a bölcs belátást képviseli, s a hozzá kapcsolódó vörös négyzet a hit erejét szimbolizálja. A feketén vonagló hosszanti vonalak drámai erővel próbálják megtörni a színpompás elemek építkezésének harmóniáját. Azonban a festőművész a káprázatos színekben rejlő erő és gondviselés kiegyenlítő tudásával a képi egyensúlyt megtartva mutat rá arra, hogy az Isten oltalmába fogadva mindig hazavezeti az úton lévőt." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése

Tíz

 • 80 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A Tíz című kompozíción a festőművész a képmező két részre osztásával a törvénykezés előtti és utáni időszakot különbözteti meg. A képtér bal oldala a törvény előtti állapotot jeleníti meg, ahol az egyenletesen eloszló törtfehér felület a lelkiismeretet szimbolizálja, melynek a zöld és kék színsávval jelölt szokásjog szabott mértéket, a fekete négyzet a bűn kezdetét ábrázolja. Az absztrakció jobb oldalán barna baljós, fenyegető és ártó erők indulnak meg, a lelkiismeret megromlik, a bűn megsokasodik. A teremtett világ rendjének fenntartásához Isten elrendeli az elrendelni valót és betartatja a betartani valót. Mózes átveszi a Tízparancsolatot, melynek törvényeit az egymásból kibontakozó szögletes formák hangsúlyos tömegével ábrázol a művész." Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész

Ár kérése


0
 .