A jelenés

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Ószövetség ciklus része

Ár kérése

A kifinomult ízléssel megfogalmazott műalkotás meseszerű motívumai a létezők világának láthatatlan szférájába emelnek bennünket. Tudatunk magasabb szintjének szellemi fölényéhez képest az érzékszerveinkkel észlelhető valóság pusztán egy múló pillanat. A beavatottak ősi tudásával gondolkodó művészlélek képzeletének leheletkönnyű vásznán egy csodálatos jelenést ábrázol. A képmező bal oldalának harmatfelhőben fürdőző, világosságot hozó felülete a felső világ csodáját jeleníti meg. Az angyalok fátylán átsejlő párában két delfinhez hasonlatos teremtmény összefonódó tánca sejlik fel, rózsaszín és ezüst hintéssel díszített szellemtestük a halhatatlanság lehetőségét kínálja fel. A kompozíció jobb oldalát uraló alsó világ örök éjszakát idéző sötétkék mélységét megnyitja, s a feltartózhatatlanul kiáramló vadvizeivel a mindenséget elárasztja. A fokozatosan tisztuló kék textúrának bűvös hatása van, vizének egyetlen cseppje rejtett képességek felébresztésének varázserejét hordozza. Az absztrakció fő ékessége az aranyozási technikával megjelenített forma együttes, ragyogó szépségű látványuk a Lélekfa aranykérgét ábrázolja. Szimbolikája a lélek rétegeit felfejtve önnön mélyünkben őrzött kincsekre utal, melyeket felszínre hozva legteljesebb tudatállapotunkhoz térünk vissza. (dr. Hájer Szilvia)

Posszeidón birodalma

 • 80 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része

Ár kérése

A tökéletes forma és színátadással megjelenített alkotás a festőművész hallatlanul erős és csalhatatlan belső ösztönvilágából merítkezve Poszeidón birodalmát ábrázolja, melynek vizuális megfogalmazása ötletesen tolmácsolja a  tengerek istenének ellentmondásos alakját. A képmező felső részét egy hatalmas törtfehér pára paplan ringatja nyugodt álomba, opálos szendergése a kíváncsi tekintetű nézőt a kéken felragyogó mozgalmas felületre irányítja. A játékos hullámokkal borított, sokféle árnyalatban játszó kék tömeg a vizek festői egybefoglalása. Folyók, patakok, tavak, állóvizek, árvizek és vízesések töltik fel a vászon kéklő textúráját. Poszeidón, aki Kronosz és Rheia fia, fénylő sörényű, bronz patájú tengeri lovakkal húzott és hínárokkal díszített szekerén járja be a mindenség vizeinek felszínét. A tengerek dühös vagy csendes áramlása Poszeidón lelkiállapotát tükrözi. Felbőszített haragjában lovai szilaj erejét befogja, a viharos szeleket megszólítja és villámgyors száguldással felkorbácsolja a békés hullámokat. Zaklatott haladását a mélység sötét erőinek felébresztése követi, nyomát pusztítás és rombolás jelzi. Háromágú szigonyának dühére a föld fájdalmában kettéhasadva válaszol. A jobb oldali barna színű foltcsoportosulás süllyedő hajók utolsó segélykiáltását visszhangozza. A szeszélyes természetű tengeristen jókedvében színarany gyűrűkbe omló víz fodrokkal díszíti a vizek szépséges táncát, melyet a művész aranylemez ornamentikával szimbolizál, a mélybe vezető aranyfolyammal pedig a föld vérző sebeire gyógyító elixírt bocsájt. (dr. Hájer Szilvia)
A köd (diptichon)

 • 2 x 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021

A míves kidolgozású absztrakció a két táblás megoldással a dualitáson alapuló világrendet ábrázolja. A műalkotás szimbolikus színekben és formákban gazdag előadásmódja az esztétikai élmény mellett a kimozdító ösztönnel megnyilatkozó festőművész magasabb szintekre esküvő vallomása. A diptichon ellentétes pólusainak gyöngyházfényű tartományai földi látásunkat elhomályosító alabástrom ködfüggönyök, melyek szépséges hálót fonnak a testi létünkhöz tartozó lehelet-lelkünk köré. A mennyei szikrákkal tündöklő fátyolfelület áteresztő képessége a halandó tekintet számára befoghatatlant, a belső szemmel látható dolgokat helyezi fókuszába. A kompozíció kéklőn ragyogó ellenpólusai az első képen a felső vizek bölcsességét, a másikon az alsó vizek uralatlan erejét ábrázolják. A színmezőket elválasztó színarany folyam többes szimbólum, egyrészt az eredeti teljességet megfelező erősáv, mely a mondákban gyógyító varázserővel bír. Másrészt vakító szépsége világszintek közötti átjáróhely, megszentelt tereket elválasztó, ártó erőket megtorpanásra késztető szakrális küszöb. A mester a kivételes műgonddal megkomponált alkotással a létezés misztikus természetébe enged bepillantást, a láthatatlan, örökvaló biztos tudásának birtokában az átmeneti, látható jelen megélésére ösztönöz.


Ár kéréseLámpások

 • 50 x 70 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021

A magávalragadó színkompozíció az igaz öntudat fényeit ábrázolja üdvösségben kiteljesedett szinességben. A festőművész létezésünk alaptermészetét leíró Világosságot, a Fény misztikus birodalmát tárja fel előttünk. A lélekszárnyakon érkező művészi gondolat szellemfinomsággal repíti fürge ecsetvonásait a vásznon, térbeli mélységeket jelölő színhasználatával és elnyújtott formák ötletes egymásra helyezésével elért dinamikus mozgás lágyan hullámoztatja az absztrakciót. Az alig látható markáns háttér a végtelen boltozatot jeleníti meg, a káprázatos színkavalkád alól diszkréten átsejlő néma sötétség évezredek bölcsességével borítja be a mindenséget. Az égi palást apró nyilásain a fenti világból telt hangzású fényhullások ereszkednek alá, melyeket földre érkezésük során szikrázó csillagmiriádok ölelnek át puhán, s varázslásra alkalmas szent órákban ezerszínnel lobbantják fel ősmagjukat. A mennyek birodalmának üzenetét hordozó csodálatos lámpások földre érkezve teremtő rendet és megtartó áldást hozva ragyogtatják be életünk elrendelt idejét. A vörös hangsúlyokban tündöklő műalkotás a Hanuka ünnepének tiszteletadása, a foltkultúrák bravúros rajzolataiból ószövetségi legendák kerekednek, melyek a zsidóság történelme előtti szeretetteljes megemlékezést szimbolizálják.


Ár kérése
Antonio (quadrichon)

 • 4 x 20 x 30 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A magávalragadó műalkotás a természet ciklikus rendjét analógikusan a címbeli szereplő, Antonio életére kivetítve egy múltidéző visszaemlékezést foglal négy táblás egységbe. Az egyes évszakok jellegzetes szín és forma anatóniámájára hangolt lélekrajz-tanulmány a négyes tagoltság szépívű építkezésében mutatkozik meg legkifejezőbben. A quadrichon Tavaszt megidéző nyitánya az ifjú főhős fellobbanó életvágyát rendezi találékony alakzatokba, a ragyogó harmatzöld felületet vörösre színező színhullások szilaj kedvvel teszik próbára Antonio szenvedélyes természetét. A jobb alsó sarokban látható színarany négyzet az Ikrek jegyében, május havában megnyíló Kapu, a felső szférába vezető átjáró. A fenséges ajtón belépve a második képhez érkezünk, a Nyár finoman összecsengő formáiban a főhős legszebb álmai válnak valóra. A mozgalmas harmóniában metaforikus színképek elevenednek meg, cinkosan kergetőző rózsaszín foltok önfeledt tánca egyszervolt szerelmek beszédes bizonysága. A feketével jelölt hosszanti hangsúly veszteségek, mély megélések terheit cipelve a harmadik képhez vezet bennünket, ahol már az Ősz fogad. Az idő múlásával érlelt foltmozzanatok a képmező barna árnyait ismétlődő ritmussal díszítik, a vörös és zöld elemek még őrzik Antonio szertelen ifjuságának hevét. Az absztrakció negyedik eleméhez érkezve hősünk életútjának végéhez közeledünk, az alkotás a Tél birodalmát tárja fel előttünk, mely Antonio jelenét ábrázolja. A mester a nyitókép ecsetkezelési technikájához visszatérve pontszerű motívumokat alkalmaz, melyek az első képnél még a felemelkedés hajtóerejét mutatták, addig a záróképnél már a nyugvópontra jutott virtust szimbolizálják. Az áttekinthető tisztaságú, kéken ragyogó képtér jéggé dermedt formái bölcs szónoklattal összegzik a sorselemző kompozíciót, a színek tüzét visszatartó festőművész a megnyugtató barna folttal a megérkezett Antoniot ábrázolja.
Köztünk élnek?

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT
Amerikai álom


 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELTVárakozás

 • 120 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A lágyhangzású lírai absztrakció szépvonalú formáinak finom kapcsolódása, s az álomszerű színrejtelmek hangulatjátéka a festőművész kimeríthetetlen fantáziájának legszebb példázata. A káprázatos színképpel az alkotó az Idő mindenhatóságának bizonyosságával fogalmazza meg életünk várakozásban eltöltött idejét. Létezésünk ösztönös kívánsága, s eredendően hozzánk tartozó vágya az elrendelt időnk uralása, a várakozás ezen a tartományon kívül eső irányításunktól mentes tartomány. A festmény az átengedő várakozás érzésvilágát jeleníti meg számunkra. A képmező alján látható zöld színű folt-kölcsönhatások a hétköznapok kiszámítható valósága, a jelenvaló, a "Most", a "Van" állapota. A zöld árnyalatokban rejlő rajzolatokkal a művész életre növekvő álmokat fogalmaz meg, melyekre az eljövendőt szimbolizáló kék textúra a "Lesz" reménységével válaszol. A képteret kettéosztó rózsaszín forma a Várakozást ábrázolja, az a szent tér, ahol a belső bölcsességünkre hallgatva a jelen teljességébe belesimulva adjuk át magunkat az ismeretlennek. A sötétebb rózsaszín sáv határozottabb színezése és hangsúlyos folt-nyúlványa éber, tettetős jelenléttel tartja meg az álmodozó világosabb részt. A kék ragyogásban alig észrevehetően aláhulló rózsaszín menetek a Holnap igéretét hordozzák, a bal oldalon látható vonulat egy erőteljes kék foltba torkollik, azonban sürgető, erőszakos alakja céltalanul széthullik. A kompozíció jobb oldalán függőlegesen egy áttetsző arany varázsháló látható, mely életünket az isteni kegyelem gyöngéd szeretetével tartja meg. A műalkotás vezérgondolata, hogy véges életidőnk megszámlálható napjait hűséges szívű igazodó várakozással, hitben megerősödve irányítsuk a beteljesülés felé.  
Szimfónia (quadrichon)

 • 4 x 24 x 30 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

Az absztrakció kiforrott szín és formakultúrájával megjelenített ünnepélyes vallomáshoz a festőművész a négytáblás előadásmódot választja hiteles kifejezésformául. A kompozíción az évszakok pillanatképei kelnek életre, tovatűnő szépségüket a szinesztéziák gazdag hullámzása rendezi dallamokba öntött varázslatokba. A Szimfónia első képén a sokarcú Tavasz életadó csodája tarka összeolvadásokban elevenedik meg, s felcsendül a megújuló természet lírai ódája. A létezés elzsongító mámora a vörös, zöld, arany és narancs mozaikok felfokozott vibrálásával mutatkozik meg legteljesebben. A második képen a Nyár igéző szólama csendül fel a világos tónusokkal színezett szélesen elterülő formákban. A festmény találékony mintázatában kékkel és pasztell rózsaszínnel jelzett, körkörös mozgást keltő folthullások egy vízimalom munkában lévő kerekeit ábrázolják. Ütemes csobogására a frissen zöldellő mezők lágy ritmussal válaszolnak. A harmadik tábla az Ősz birodalma, a kompozíció barna tónusokra épített tükörszínjátékában, mintha egy folyó felszinét látnánk, ahol a megpihenni készülő természet az elmúlás összes érzetét elénkvarázsolná. A quadrichon negyedik eleme a Tél világa, a ragyogó kékségben tündöklő képmező a harmadik képhez hasonlóan szintén egy tükörszínjáték. A jeges tapintású formák apró roppanásokkal és hirtelen rianásokkal törik meg a hűvös csendet, az elmosódott textúrán határozott kontúrokkal jelölt, vízszintes folthangsúlyok a hosszan elhúzódó tél megpróbáló erejének idősávjai. Az örök körforgás rendjét szimbolizáló műalkotás a néma zendülés fagyos levegőjét melegbarna föld illatokkal olvasztja fel, s változást hozó bátor szelek sodorják el a jéggé dermedt félhangokat.
Odüsszeia

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része
 • ELKELT

Az archaikus világlátással megbabonázott művészi képzelet a valóság és mese varázsleheletével életre keltett képorganizmust rejtett utalásokban és szókimondó elemekben bővelkedő fordulatokkal ábrázolja. A markáns tömegekből felépített absztrakció Homérosz eposzának vizuális megfogalmazása. Az örök életet elutasító Odüsszeusz hazatérésének izgalmas története bontakozik ki az egymással összefüggő felülethatások formáiban. Trója ostroma után a főhőst az istenek még 10 évig nem engedték Ithakába hazatérni.  Ezt a 10 éves bolyongást öleli fel a hellén énekmondó verselésére rímelő festmény. A kalandokat szimbolizáló foltok az eposzhoz hűen "in medias res" kezdik el felosztani a rendelkezésre álló teret. A mítosz eseményeinek részletezése mellett a festőművész regényírói gondossággal bontja ki a hős jellemét, személyiségvonásainak piktorális ábrázolása lélektani mestermunka, a megkísértő gonosz és az esendő jóság örök harca. A főszereplő nevének állandó jelzőit a festmény szinezésében érhetjük tetten, a vörös a dicső és hősszívű király, arany az isteni sarj Odüsszeusz, barna a tarkaeszű hős, a kék bölcs és tűrőlelkű, a sötét színek pedig a városokat leigázó hódítóra utalnak. A képmezőn vízszíntesen áthaladó aranylemezes foltvonulatok a cselekmény szálát előrevivő isteni közbeavatkozások. Az absztrakció színpompás tömegmozgásai a király tíz kalandjának színterét ábrázolják, felfedezhetjük többek közt Szkülla szigetét, az Alvilágot, a Szirének otthonát és a Szelek királyának szigetét is. A vörös négyzet az Odüsszeuszt erőben megtartó istenhitet jelképezi. A kép alján látható pasztellzöld forma hol emelkedő, hol süllyedő felületével az egymást követő kalandok diagramszerű összefoglalása, váltakozó dinamikája egyben Odüsszeusz lelki magaslatait és csüggedéseit is szimbolizálja. A kompozíció jobb alsó felén elhelyezkedő töredezett tetejű tömb a próbákat kiálló, nagyhírű Odüsszeusznak emel dicsőséges oszlopot. (dr. Hájer Szilvia)
Tűzszekerek

 • 80 x 40 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A Tűzszekerek című kompozíció szögletes vonalakkal tagolt alapja szinte eltűnik a szabadjára engedett festékrétegek alatt, az ezer árnyalatban pompázó színek lelkes foltokba csoportosulva szivárognak be a legapróbb részletekbe. A műremek zabolátlan formákban és hedonista tónusokban gazdag látványa az esztétikai élményen túlmutatóan komolyabb és nemesebb kvalitások jelképeit rejti magába. A szekér motívum biblikus utalások és a szoláris kultuszok többjelentésű szimbóluma. Fejlődést, erőt sugárzó természete és fényhozó tudása a Szentlélek jelenlétére utal, melyet a festőművész egy ragyogó arany négyzettel ábrázol. A vörös szín dominanciája a tűz kiemelt szerepét mutatja, pusztító és éltető ereje minden létezés alapja. A kompozíciót hosszában átszelő bordó és gyöngyházfényű folyamok egyensúlyt megtartó, határokat jelölő erősávok. A dinamikus mozgású foltvarázslatok bűvöletébe belefeledkezve egy meseszép jelenetet is felfedezhetünk a képen. Lángba borult csillagszekerek cikáznak az égbolton, a kozmikus rend mozgó részei a végtelen égbolt útmutatói, irányokat jelölő, időmérő szerepük igazodási pontot jelent. A festményen életre kelt csillagszekér csodák a Nappal és Holddal együtt mozogva a természet harmóniáját, a test szellemi erejét hordozzák, ragyogó felületükön az évszakok káprázatos színei tükröződnek vissza. Az alkotás a Tűzszekerek című filmre is utalhat, a kompozíciós elemek a film jeleneteivel képeznek analógiát, a bordó és gyöngyházfényű sávok a két futó versenyét szimbolizálják. (dr. Hájer Szilvia)


Holtodiglan

 • 50 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A merengő hangulatú műalkotás megbonthatatlan harmóniával lélegző felületének egymásba feledkező színfoltjai a társsá fogadás, ígéret és a múló idő kérdéseit elemző gondolatok költői lelkületű képi megfogalmazása. A festmény kiinduló eleme a feketével jelzett emberalak, hajlott tartású, megfontolt léptű haladását súlyos évei lassítják, utolsó útján leszegett fejjel adja át magát az életidő végének. Egyetlen kísérője rég elvesztett társa, akinek az emlékét a neki tett ígéret örökké életben tartja, ezt a művész a megfáradt testen egy alig észrevehető vörös hangsúllyal jelzi. A zajosan háborgó tenger az idős ember elé kéklő ragyogású, gyöngyházfényű hullám szőnyeget terít, nehéz lépteit a habok légiessé teszik. A ködpárába burkolt égi paláston a napkorong aranybarna fénnyel világít, utolsó meleg sugaraival a tenger istenét megszólítva egy vörösen izzó csónakot vet a partra. A fekete alak, aki fogadalmát élete végéig megtartotta az igazságosztó sorserők kegyeltjeként a földi élet határát átlépve elvesztett társát újra megtalálja, s vérvörös ladikon eveznek át együtt a másvilágra. (dr. Hájer Szilvia)
Esőisten siratja Mexikót

 • 60 x 60 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

Az átütő erejű absztrakció szövevényes torlódásában egymásra omló rétegek a mesélőkedvű mester múltidéző gondolatait beszédes mozaikképekben elevenítik meg. A korhű ábrázolás tolmácsolásához az alkotó a vászon ornamentikájában azték naptárra és liturgikus áldozókőre jellemző motívumkincseket használ. A vörös dominanciájú képmezőt átszelő zaklatott ecsetvonások a Cortés vezette spanyol seregek kegyetlen térhódítását  mutatják. A festmény jobb felső sarkában egy oltárt díszítő fríz látható, Tlaloc, az azték esőisten bánatba borult arcmása sejlik fel, a felhők birodalmának istene az Azték birodalom végnapjait siratja. Az alkotás bal felső sarkában egy másik alak látható, a színpompás foltokban Cortés tolldíszes fejét pillanthatjuk meg, akit a hiszékeny indiánok kezdetben Tollas Istenként tiszteltek. A rejtett jelképek mellett maga a festővászon egész területe is többes szimbólumként szolgál. A vörösen ízzó foltok egybefüggő felülete barbár emberáldozatok szakrális vesztőhelye, kitépett szivek utolsó dobbanásának vérével szennyezett áldozati oltár. A kompozíció szerkezetes felépítésében egy élénkpiros, kézzel szőtt hálót fedezhetünk fel, az aranyháló az utolsó azték fővezér hatalmi jelképe volt. Az Azték birodalom sorsa akkor pecsételődött meg, amikor a spanyol konkvisztádor, Cortés a trófeaként megszerzett, bennszülöttek vérével átitatott aranyhálót felmutatta. A pusztító lángok mögött felragyogó színvarázslattal a festő a hajdani Azték Birodalom szemkápráztató, arany díszekben gazdag művészi örökségét is ábrázolja. Az absztrakció alsó részén hangsúlyosabban megfestett feketésbordó árnyalattal az alkotó az azték Teremtésmítosz legendájának négy teremtéspróbáját szimbolizálja, a krónikák szerint az isteneknek ötödjére sikerült megteremteni a világot. (dr. Hájer Szilvia)
A Parnasszus kapuja

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része
 • ELKELT

A kifürkészhetetlen messzeségbe szárnyaló festőfantázia a káprázatos színkötegeken áttetsző ezerfényű lombkoronák, harmatos ligetek, áldott vizű szent források természeti csodavilágát rejtő mészkőhegység igézetével bájol el bennünket. A vertikálisan egymás mellett haladó vonalkultúrák sűrűn elhelyezett nyalábjai a gazdag formatartalmú festővásznon a Szent Hegy sok-értékű jelentését ábrázolják. Az isteni sugallatoktól átitatott képálmodó és képábrázoló festőtalentum a Parnasszus kapuit nyitja meg előttünk. A telhangzású tónusokkal díszített kapuszárnyak az absztrakció két oldalára húzódnak és szerelemre csábító nimfák énekét visszhangzó völgyek titkokat rejtő varázslata tárul elénk. A beszédes színekbe omlott teljesség bensőséges közegében életre eszmélő, kéken ragyogó szépséges textúra a művészetek, költészet, zene és tudás bölcsőjét ringatja. A Parnasszus fensége Apollón isten kultuszát életben tartó, felhők aljáig érő templomának otthont adó kegyhely. A sötétkékkel jelölt elemekben Apollónnak a halálosztó kígyó, Püthon elleni sikeres küzdelme sejlik fel. A sárgás elemek a hegy lábánál lévő Delphoi jósdára utalnak, a sötét színek erejében özönvíz legendák örvénylenek. A dús színárnyalatok közé csempészet világos részletek lazítják a gazdagon megmunkált felületet, friss szellőként simogatják a nehéz sziklatömegeket. A mindentudás kiapadhatatlan forrását megízlelő művésztermészet a múzsák szentélyeként, mítoszok színhelyeként és Istenek otthonaként is ismert csodálatos hegység előtt metaforákban gazdag alkotásával fejezi ki tiszteletét. (dr. Hájer Szilvia)Attika elfoglalása

 • 30 x 24 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része
 • ELKELTÚton hazafelé

 • 70 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A szokatlan technikai kivitelezéssel megkomponált műalkotás különös hangulatát a hosszan elnyújtott, feszült mozgalmasságot keltő ecsetvonások metaforikus sorakozása mögül átsejlő emlékképek kísértetszerű felvonulása adja. A barna, mohazöld, föld és pasztell színekkel megfogalmazott műremek egy hazafelé tartó vándor lelkéről készült festői röntgenkép. A mester a kompozíciós elemek arányait gondosan mérlegelve építi fel mondanivalóját, s bravúrosan vegyíti a visszatérés örömét a múlt szemlesütött szégyenével. Az emelkedőkkel és lejtőkkel tagolt gyalogút váltakozó ritmusú vonalmenetei izgatott vibrálásukkal látomáshoz hasonlatos árnyékképeket vetítenek a vándor elé. Az összefüggő csoportba rendeződő foltmozzanat-diagramból ismerős alakok és történetek szökkennek elő, hullámzó félhangokra és erős jellemű vonalakra fejtve gejzírként tör fel minden a felszín alól. Az eltelt idő és tapasztalás tisztánlátó érzésekkel és bátorhangú gondolatokkal vértezi fel a jelent és tükörbenéző szembesítésre kötelez. Az egymásba kapaszkodó és önmagukon is túlnövő képsejtelmek bölcs megértést hozva könnyítik meg a hazatérést. A halványkék fátyollal borított égi térképre vezető vonalmenetek egyben rejtett jelek, melyekben a sorsfeladat elvégzéséhez útmutató üzenetek érkeznek.

A jövő a fantáziádé

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része
 • ELKELT

A lírai atmoszférába omló absztrakció mesterien megkomponált szín és vonalfinomságai  játékos mozgásukkal azonnal magukkal ragadják tekintetünket. A festmény hangulatát a kifejezőművészet nemes ízléssel árnyalt előkelősége hatja át, mely az alkotói véna elrendelt adománya. A műremek fő ékessége a mélységek és magasságok egyensúlyban tartása mellett a festmény páratlan akusztikája. A bőkezű gondossággal kiválasztott barna tónussal domináló, ívekbe hajló formafantáziák a múlt kegyeletadó tiszteletével egymásra épülő emlékképek, melyek elfogadó alkalmazkodással borulnak rétegekbe. A kecses indázásokkal ünnepélyes rendbe igazított kőzetvonalulatok két egymással szembehelyezkedő egységre oszlanak. Álomszerűen megfestett lágy kanyargásuk ellentétet képez a töredékes szélű robusztusan megmunkált felületükkel, melyek repedéseiben titkos vágyakra asszociáló örvények rémlenek. A felülről aláereszkedő párafelhő a kép zártságát feloldva éltető vizű forrást bocsájt a rögös sziklákra. El nem álmodott álmainkból egyenes tartású, arany és barna hajszálvékony vonalsejtelmek érkeznek, melyek a kompozíciót átszelve középre vezetik a tekintetet. Az arany, bordó, gyöngyházfényű és ezüstös részletekkel dekorált textúra nemes foglalatéként öleli át a szívdobbanásra rímelő mennyei kékségű tengerszemet. Gyöngéd szeretettel körbefont káprázata a szemünkkel és tudatunkkal befogható teret képzeletünk kristályvizével tölti meg, melynek valóságon felülemelkedő szépséges víztükrében a jövőnket pillanthatjuk meg. (dr. Hájer Szilvia)
Az elrendelés

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Ószövetség ciklus része
 • ELKELT

A káprázatos formabőséggel hangszerelt festővásznon egy rejtett hangsúlyokban gazdag álomkép tárul elénk. A színpompás alkotás páratlan erénye az egyensúlyban tartott részletek halmozása, melyek kibontásra váró szimbólumokkal telnek meg. A kompozíció alakjai egy mitikus lény köré csoportosulnak, a jobb oldali képmezőn egy aranyfarkas sziluettje körvonalazódik. A mitikus állatot kétértelmű jelképként tisztelet és félelem övezi. A túlvilági sötét erők megtestesítőjeként a gonoszt idézi meg, ugyanakkor a mágiában merészség és bátorság kapcsolódik hozzá. A festmény egy különleges farkas-legendát mesél el, mely egyben megrázó erejű önreflexív kinyilatkoztatás. A mondák szerint a sérelmet szenvedett emberek közül egy, a Kiválasztott, farkassá változás képességével rendelkezik, aki fájdalmából táplálkozva kivételes erők birtokába kerül. A szakrális állat színarany bundájában a termékenység varázserejét hordozza, a Fény őrzésére elrendelve bűvös véderők szimbóluma. A művészi látomás feszültséggel telt mozaikjai színpompás képekben érkeznek meg a vászonra, hatalmas küzdelem tanúi lehetünk. Az aranyfarkas ősi tudása ártó indulatokat gerjeszt, a csodálatos lény támadások célpontja lesz. A fantáziadús formákból építkező absztrakció a szépséges színek álarca mögött penész-zöld álnokságot, barnás-sárga akaratenergiákat rejt. Kegyetlen szándékú, képmutatóan sötétlő természetükkel a szikrázó testű aranyfarkas életére törnek. Vörösen lüktető szívét és dús vérét veszik, mely ragyogó piros alakzatokba folyva az állat testén kívül dobog. A megcsonkított testű állat világot rengető kiáltására az égiek birodalma gyógyító erejű tört-fehér színű fátyolfüstöt ont. Az alvilági erők kéklő vizeket fakasztanak, melyek hullámai lágyan hátukra veszik a kínhalál szélén üvöltő szent állatot... Az Igazság igéjét hirdető festőművész a katartikus önvallomást számos további festői részlettel gazdagítva fűzi tovább, s a néző képzeletére bízza az elrendelt folytatást... (dr. Hájer Szilvia)A próbatétel

 • 70 x 50 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Ószövetség ciklus része
 • ELKELTA híd

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • ELKELT

A lírai háttérrel szépített, drámai miliőbe helyezett tömegek egy különleges festői víziót ábrázolnak. A páratlan képalkotó fantáziával életre keltett formavívmányok teret követelő látványukkal és befelé figyelő jelenlétükkel sorspróbákra asszociálva mesélnek történeteket. A jobboldali masszív tömböt magasra emelő szótlan terhek a Múlt súlyos éveit rétegzik egymásra. A sajgó szívű sötétség vérvörös folyamot fakasztva jelzi fájdalma hosszantűrését. A megszerzett tapasztalatok önsors-gyógyító bölcs belátáshoz és a tudaterők teljes birtoklásához vezetnek, melyet a művész egy ragyogó arccal előre tekintő, színarany oromzatú menedékkel jelenít meg. Balról ezüstszürke páratömeg érkezik, finoman gomolygó alakja a Jövőt szimbolizálja. A nagyívű érzelmek mozgásának képírójaként ismert festőművész a képmező középsávján felszálló márványos textúrával a nyugalomra intett szellemvilág felébredését ábrázolja, melynek megtisztító szentsége hidat épít a Múltból a Jövőbe. A Múlt arany foltjaiban erőre kapott öntudat szikrázó fényével ragyogtatja meg a Jövőbe vezető hidat. A sötét félelmek bátortalan lépésekben még sokáig kísértenek, s a Jövő szépséges sziluettjére bénító hatású fekete tekintetet vetnek, azonban ártó szándékú árnyai fokozatosan omlanak szét a fátyolos páraködben. A Jövő lehetőségei kékszínű szegéllyel övezve egy csúcsos formarészletben törnek előre. A kompozíciót uraló halványkék háttér az időtlen létezés birodalma, levegős felületén angyalt megformáló gyöngyházszínű fényesség a Múlt és Jövő szorításából kiszabadult lélek szimbóluma. (dr. Hájer Szilvia)A jövendölés

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás az Elvesztett istenek, kalandozás az ókori görög mitológiában ciklus része
 • ELKELT

0

Kosár