Sitges

  • 40 x 40 cm
  • Olaj vásznon
  • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"Egy spanyol kisváros, Sitges által megihletett csodálatos forma és színharmóniát láthatunk kibontakozni a festményen. Mozgalmas, átütő erejű szivárványos színkapcsolódások játéka járja át a képmezőt, a szárnyaló életöröm és szabadság egy lenyűgöző mesevilágban teljesedik ki. A színeket bölcsen pazarló, aprólékos figyelemmel felvitt ecsetvonások lágyan ívelő formákba rendeződve alkotják a kép lírai kompozícióját. Az egymásra simuló festékrétegek múltbeli érzéseket, vágyakat hordoznak, melyeket a szelíd emlékezet tarka színfantáziákba öltöztetve őriz meg. A teljességre vágyó, felébredt lélek útjára találva színezi tovább élete palettáját, s jövőjét formáló tettekre sarkalva merít emlékeiből. A vonalak és formák alkotta különleges dombhullámok páratlan mimikai erejét merész színtársításokkal fokozza a festőművész. A kompozíció meseszerű látványát itt ott elmosódások tarkítják, amelyek mély megélések tanúi, a szabadságra törekvő lélek könny- és eső áztatta megtisztulása. Az absztrakció bal oldalán vastagabb ecsetvonásokkal megjelenített hangsúlyos színsáv az örök napot szimbolizálja, amely intenzív fénnyel világítja meg a festményt. A tengerparti kisváros a boldogságra elhívottak számára harmonikus nyugalmat kínál, s az ezerarcú teljességet szimbolizálja. A kép alsó részén látható szögletes forma stabilizáló szerepet tölt be, biztonságos talapzatként tartja az egymásba fonódó impulzusokat. A centrumban elhelyezkedő forma végtelenbe tartó áramlásával kiapadhatatlan, teremtő energiát biztosít a befogadó lélek számára. A festőművész alkotásaira jellemző érzelmi mindenhatóság és az isteni tudás állandó jelenléte szellemünket megérintő tiszta életerővel ajándékoz meg bennünket."  
Dr. Hájer Szilvia - művészettörténész


Ár kéréseÓszövetség ciklus

Az Ószövetség ciklus alkotásait egy külön aloldalon gyűjtöttük össze, melyet az alábbi gombra kattintva érhet el:

ÓSZÖVETSÉG
0
 .