A RÓMAI CSÁSZÁRSÁG KORA

 - a történelem és a mítoszok nyomában

I. rész

Náray Tamás festményciklusa - 2022Emporium Romanum 

 • 100 x 200 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Náray Tamás grandiózus alkotása a Római Birodalom egykori, mai szemmel is meglepő nagyságát fejezi ki. A kivételes pompát, mely a Birodalmat jellemezte, összetéveszthetetlen kézjegyével, az aranylemezekkel borított földgömb megmintázásával ábrázolja, ahol a vörös négyzet az istenek akartával megegyezőt, a kék erek pedig a római légiók hódításait jelzik. A képmezőt uraló kék színek megannyi árnyalataiban azon történelmi pillanatokat fedezhetjük fel, amelyek évszázadok alatt jelentették Róma hatalmát. A Római Birodalom nagysága előtt fejet hajt a világ: Roma Caput Mundi." prof.dr. Valeriano VenneriA jelkép

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Jelkép című alkotás a Római Birodalom egyik kulcsszimbólumát, a birodalmi sas valóságtól elemelt, széttárt szárnyú, éppen a földre ereszkedő figuráját ábrázolja. A festmény a létezés három szintjén nyilvánul meg: az isteni szint, amelyet az ég kékje képvisel, a központi és szimbolikus szint, amelyet egyrészt a vörösen izzó, hatalmas parlagi sas jelent, másrészt a vörös és az okkersárga színek, amelyek az ókori és a mai Rómát is megtestesítik , a harmadik szint pedig a földszínű árnyalatokban megjelenő gyökerek. Az alkotás a római történelem valós eseményeinek és magával ragadó legendáinak találkozása." prof.dr. Valeriano Venneri
A Rubicon átlépése

 • 100 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A festmény a Római Császárság kora című kiállítás egyik meghatározó műremeke. Azonban maga az esemény is rendkívül meghatározó szerepet tölt be a császári Róma történetében. Az 'alea iacta est' híres latin kifejezés éppen a folyóhoz, a Rubiconhoz kapcsolódik, mely szerint a kocka el van vetve... azaz ha átlépünk a folyón, nincs visszaút. A festmény képi világa hűen tükrözi a történet mindenféle értelemben vett mondanivalóját: a keskeny birodalmi folyó kiszélesedik, vagyis tökéletesen közvetíti azt a gondolatot, hogy győzelem esetén Róma nagyszerű lesz. A karmazsin, a rőt-vörös és a vérpiros, valamint az aranyló sárga a hatalom érdekében megvívott háborúkat jelképezi. A víz felett világossal ábrázolt égközép optimista felfogást kölcsönöz a képnek." prof.dr. Valeriano VenneriAntonius és Kleopátra

 • 120 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Antonius és Kleopátra története voltaképpen egy házasságtörő, titkos és mindent felforgató szerelem. Az Egyiptomot és Kleopátrát ábrázoló arany felület kialakítása egy rendkívül összetett és kifejezetten nehéz XIV. - XV. századi technikán alapul, amelyet a magyar művész gyakran alkalmaz. Az aranyozás alapját egy speciális, gyantás bevonat adja, melyet 7 rétegben kell a vászonra felvinni. A tükörsima felületen kezdődhet el a lemezek felhelyezése, ezt követően pedig az aranypigmentek lenolajban felfőzött masszájával a felület átfestése. Az így elért antikolt hatást újabb aranylemezek felsimításával mélyíti és teszi élővé Náray Tamás. Az intenzív karmazsinvörös és vér-bordó nem csupán a mindent felperzselő szerelmet jelképezi itt, hanem az actiumi csata utáni tragédiát is, ahol Octavianus legyőzi a párost." prof.dr. Valeriano VenneriKleopátra Cézár elé járul

 • 150 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A vertikális kompozícióba rendezett alkotásban a fönt és a lent fogalomköre az emberi viszonyok, pontosabban a két uralkodó viszonyának dimenziójában is hangsúlyt kap. Cézár és Kleopátra, vagy Kleopátra és Cézár? A mű 180 fokkal elfordítva is jól értelmezhető. A római császár kapcsolata Egyiptom királynőjével jól ismert: a csábító és az elcsábított. Vajon melyikük melyik volt és melyik szemszögből nézve? A mű első pillantásra nem csupán egy történetről mesél, hanem Náray Tamás egyedi festészetéről is. Az előkészületek részeként vászonra vitt megannyi rétegről, a gondosan megtervezett, feszes kompozícióról és látványról, a korabeli és modern technikák ötvözetéről, végül a rendkívül aprólékos kidolgozásról, valamint a kiváló eredményt adó pigmentek sajátos felhasználásáról ugyanúgy."     prof.dr. Valeriano VenneriA kapuk előtt!   (Ante Portas!)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A mű címe Marcus Tullius Cicero szállóígévé lett felkiáltása: Hannibál a kapuk előtt! A festmény azt az önként vállalt, keserves pillanatot jeleníti meg, amikor Róma inkább kapitulált a Hannibál vezette karthágóiak előtt, mintsem hagyja, hogy a hadvezér elérje és lerombolja a Birodalom fővárosát. Náray Tamás munkáiban számtalan szimbolikus utalás fedezhető fel, így például a pompát és bőséget jelképező, fénylő aranyborításnál erőteljesebben megjelenő, zaklatott, vérpiros határsáv és mező, mely a punok által meghódított területeken tanúsított ádáz kegyetlenségét idézi elénk. A reflektáló kék mező mutatja a szabadságot, hiszen végül a háborút a rómaiak nyerték meg számos nehézség és áldozat árán, túlélve a vészterhes napokat." prof.dr. Valeriano VenneriNumidia meghódítása

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Numidia meghódítása című alkotás egy különleges és komplexitásában lenyűgöző munka. Az értékes afrikai terület Kr.e. 112 és 105 között került Róma égisze alá. A műben kiemelkedő hangsúlyt kap egy újfajta technikával vászonra vitt egzotikus karakter, mely a különböző színárnyalatok rendkívül finom egybeolvasztásával ragadja meg a képzelőerőt. Az agyag, a kova, a homok és a kvarc tónusai Afrika földszíneinek változatosságára utalnak. Az arany és a vörös éles megjelenése a mű faktúrájában a Római Birodalmat szimbolizálja. Azonban a ragyogó az égbolt, amely visszatükrözi az alatta elterülő föld színharmóniáit, a numidiai nép tragédiáját vetíti elénk." prof.dr. Valeriano VenneriMassinissa királysága 

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Massinissára, a numidák királyára emlékezünk ezzel az alkotással. Azért különösen egyedülálló történet ez az ókori birodalmak korában, mert a rómaiak ádáz ellenségéből a birodalom szövetségese lesz, és szerepe azért is fontos, hogy legyőzhessék a karthágói Hannibál hadvezért a zamai csatában. A művész az egykori hódító munkához hasonlóan összetett előkészítő munkával képviseli a numidia király jelentőségét, szerepét és népe általa okozott tragédiáját a Római Birodalom történetében." prof.dr. Valeriano VenneriAz elrejtett város

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A nagy idők titkait kutató művész őszinte áhitattal megkomponált alkotása a finoman felszálló álomköd mögötti formákat múltidéző vallomásra bátorítja. Mintha egy sejtelmes barlangban járnánk, melynek nyirkos falai a régvolt üzenetét visszhangozzák. A különös hangulatképpel szabadjára engedett fantázia tiszteletteljes kegyelettel idézi meg az ókori Róma egyik tartományának emlékét. Karthágó egykori településén vagyunk, Volubilis városában. Az évezredek titkait őrző romváros termékeny fennsíkja bőséges áldásban részesítette szorgalmas népét. A grandiózus szépségű festmény lírai hangulatát sötéten tátongó hasadékok és félelmetes kitörésközpontok drámai ereje bontja meg. Berber törzsek támadásai zavaros időket hoznak, Volubilis lakossága a város kincseit, szobrait, kegytárgyait titkos helyekre menti, melyek nagy része a mai napig feltáratlan. A mélységek és magasságok elválaszthatatlanok, a jó és rossz is magában hordozza az örök visszatérés lehetőségét. Volubilis nemcsak az elrejtett szent ereklyéket hagyta az utókorra, hanem egy vörös hangsúllyal megerősített üzenetet is: az évezredek tapasztalása bölcs felismeréssel szálljon át a jelenkorra." dr. Hájer SzilviaRomulus birodalma

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A mű Romulus és Remus legendájáról mesél, Róma eredetéről és benne Romulus uralkodásáról. Róma hét dombja, az Aventinus, a Caelius, a Capitolinus, az Esquilinus, a Palatinus, a Quirinalis és a Viminalis a Tiberis folyó horizontján jelennek meg, a művész által rendkívüli érzékenységgel és finomsággal ábrázoltan, harmóniában az ég lágy hullámzásával. Romulus Rhea Silvia fia, Aineiász és Mars isten leszármazottja, vagyis az ég és a föld találkozása. A festmény bal oldalán -  arany és okker színben - határozott formájú építészeti utalások vannak, amelyek a jövő birodalma építőmérnöki tevékenységének egyedülálló nagyszerűségét hirdetik." prof.dr. Valeriano VenneriNéró a Szenátus előtt 

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Néró a Senatus Populusque Romanorum (SPQR) előtt. A mű történelmi háttere: a szenátus leváltja Nérót, és új Princeps Galbát nevez ki a 64-es római tűzvész után. Náray Tamás megrázó erejű alkotása a császári Róma e drámai pillanatát magyarázza meg, A várost égető lángokat költői értelmezésben az arannyal és feketével váltakozó lapis lazuli adja, szinte látja-hallja az ember a lángoló Róma recsegését. Az alsó képmező a római Tiberisre emlékeztet, amely magával viszi a tűz minden törmelékét, és a magányában öngyilkosságot elkövető Néró életét is." prof.dr. Valeriano VenneriClassis Britannica

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Noha látszólag a két műalkotás nem a Légiók sorozathoz tartozik, mégis ki kell jelenteni, hogy annak szerves része. A Classisis Britannica és a Classis Praetoris Misenensis ugyanis a római haditengerészeti flotta meghatározóan fontos részei voltak: együttmozogtak a szárazföldi légiókkal. Az elsőnek a brit terület és a La Manche csatorna védelme, a másodiknak a Földközi-tenger nyugati részén elhelyezkedő területek biztonságának megteremtése volt a feladata. Az absztrakciót a művész egyedi felfogásban és stílusban, és csak rá jellemző, a képmezőn elkülönítetten megjelenő szimbólum rendszerből kiindulva készíti el, mely elemek összeségéből a Classis Britannicánál az evezőket és a tengert, a Classis Praetoris Misenensis esetében pedig a tűzvörös vitorlát emelném ki. Érdekességként említem, hogy a Classis "vitorlái" szoros kapcsolatban állnak azokkal a "vitorlákkal", amelyek Aineiászt kísérték Róma partjaihoz." prof.dr. Valeriano VenneriClassis Praetoris Misenensis

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Noha látszólag a két műalkotás nem a Légiók sorozathoz tartozik, mégis ki kell jelenteni, hogy annak szerves része. A Classisis Britannica és a Classis Praetoris Misenensis ugyanis a római haditengerészeti flotta meghatározóan fontos részei voltak: együtt mozogtak a szárazföldi légiókkal. Az elsőnek a brit terület és a La Manche csatorna védelme, a másodiknak a Földközi-tenger nyugati részén elhelyezkedő területek biztonságának megteremtése volt a feladata. Az absztrakciót a művész egyedi felfogásban és stílusban, és csak rá jellemző, a képmezőn elkülönítetten megjelenő szimbólum rendszerből kiindulva készíti el, mely elemek összeségéből a Classis Britannicánál az evezőket és a tengert, a Classis Praetoris Misenensis esetében pedig a tűzvörös vitorlát emelném ki. Érdekességként említem, hogy a Classis "vitorlái" szoros kapcsolatban állnak azokkal a "vitorlákkal", amelyek Aineiászt kísérték Róma partjaihoz." prof.dr. Valeriano VenneriNavigare necesse est

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Hajózni kell! - ezt a kifejezést Pompeius Magnus használta a készletek, búza és egyéb élelmiszerek szállítása kapcsán, hogy az eljusson a római néphez. Az idő haladt, és ahogy a képmezőn zaklatott menetben vonulnak fel a színek, és mozgásban vannak, úgy tart a legénység az úttól. A geometriai formák a csónakok raktereit szimbolizálják, a kiemelkedő szélfútta formák a római vitorlák, mind közül kiemelkedik a császári vörös vitorla. A rózsaszín szín az Ostia kikötőjébe való sikeres megérkezésre és az elhárított éhínség veszélyére emlékeztet." prof.dr. Valeriano VenneriAz actiumi csata

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Az actiumi csata a római polgárháború következményeit tekintve a legjelentősebb tengeri összecsapás volt, amelyet Octavianus vívott Marcus Antonius ellen, s akit Kleopátra egyiptomi királynő is elkísért hajóival. Kr.e.31-ben, szeptember 2-án a görögországi Actium római kolóniánál került sor az ütközetre. A csatát Octavianus nyerte és ezzel megtette az utolsó nagy lépést a császári egyeduralom rendszerének megalapítása felé. A csata időpontját ezért gyakran a Római Köztársaság majdnem ötszáz éves története végpontjának tekintik. A mű lényeglátóan örökíti meg a Róma számára legfontosabb, egyik utolsó pillanatot. A két egymással szemben álló flotta összecsapása vérontást és szenvedést hoz, melynek elképesztő mértékét a művész a vörös és a vérszínek árnyalataival hangsúlyozza. Vöröslik a tenger! Azonban a tenger és az ég istenei elrendezik az eseményeket: Octavianus győz, Kleopátra elmenekül így Róma marad a világ feje." prof.dr. Valeriano VenneriCaesarion

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Caesarion történetét és drámáját tökéletesen reprezentálja a magyar művész, Náray Tamás esztétikailag, technikájában és méreteiben is fontos alkotása. Az arany lemezek figurálisan és strukturálisan jelképezik Kleopátra és Caesar törvénytelen fiát, a szemlélő előtt egy magzat formája bontakozik ki, koponyájában a mindenség lehetőségével. A képmező a vászon sötéten hagyott külső keretétől elemelt, amely kompozíció annak a sejtelmét hivatott kifejezni, hogy az elrejtett emberi és történelmi szándék minden valószínűség szerint az események hátterében marad. A reflektáló, mély és izzó vörös árnyalatok előrevetítik Caesarion sorsát, a fehér nyilak a megállíthatatlanul bekövetkező tragédiát jelzik." prof.dr. Valeriano VenneriKarthágó földjén

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Karthágó és a pun háborúk Róma történetét alapjaiban meghatározó állomásai. A három pun háborúban a Karthágóval vívott küzdelemmel Náray Tamás a tőle megszokott hármas szám bűvöletében három szinten néz szembe: a felső képmezőben az ég sötét, viharos színével, mely kemény küzdelmet sugall, a középső képmezőben a földet és a földi síkot egyesítő erőteljes textúrával, és alant az áldozatok és a pusztítás mindenkori hiábavalóságával. Az lüktető árnyalatok, a fények mesteri komponáltsága és festőeszközök változatos használata nagystílűvé és pompássá varázsolják azt a művet, amely egyben egy város pusztulásáról beszél. Emlékezzünk Marco Porcio Cato személyére, aki Cato, a cenzor néven vált a történelemben ismertté: Carthago delenda est! vagyis Karthágót meg kell semmisíteni!" prof.dr. Valeriano VenneriRhea Silvia legendája

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Rhea Silvia legendája Náray Tamás kivételes, remekbeszabott festménye. Elragadó az a színpompa és formagazdagság, amely a mű egészét jellemzi. Ha belemegyünk az egyes részletekbe láthatjuk absztrakcióban feltűnni Romulus és Remus anyjaként Rheát, Romulust első királyként, majd megelevenedik Numa Pompilius, Tullo Hostilius, Anco Marzio, Tarquinio Priscus, Servius Tullius, Tarquinio is, sorban az összes, nevezetes király. Átszövi a képet apró pointilista motívumokban az isteni akarat, s felidézzük a történetet, amely szerint Mars isten gyermeket nemz a Vesta szűznek adott Silviának, hogy tovább vigye Aineiász családfáját. A mű csodálatos időmélységben ölt tettet a színek és tónus árnyalatok kiegyensúlyozott kompozíciójával, egy mitikus karakter körüli rejtély auráját megjelenítve: „Róma anyja” megmenti a királyságot." prof.dr. Valeriano Venneri

Kosár

A kosár üres.