A képernyőn megjelenő színek eltérhetnek az alkotások, nyomatok valódi színárnyalataitól a kijelzők és videókártyák eltérő tulajdonságai/beállításai miatt!


HISPÁNIA - A korona évszázadai

ciklus még elérhető darabjai 

„Egy másik világot helyeztem a király és a királyné uralma alá, melynek révén Spanyolország, amit korábban szegénynek tartottak, 

a leggazdagabb országgá vált.”


                                                                             Kolombusz levele, 1500. októberében                                                         Múzeumi katalógus letöltése    

   


Inicialé (Iniciale / Initial) 

125x250 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona

A ma ismert Spanyolország születése 1469-re datálódik, amikor Izabella, Kasztília királynője feleségül ment II. Ferdinánd királyhoz, aki Aragónia felett uralkodott. Legidősebb lányuk, Őrült Johanna és férje, I. Miksa német-római császár gyermeke, Szép Fülöp elsőszülöttje V. Károly 1516-ban örökölte a spanyol trónt. 1519-ben német–római császárrá választották. Hatalmas területek ura lett, hozzátartozott az Újvilág egy része, és Ázsia szigetei is. Úgy mondták:

"A birodalom, mely fölött soha nem nyugszik le a nap."

A monumentális mű nem csupán az ég és a vizek határtalanságát mutatja meg, hanem önmagába visszatérő folyamatként ábrázolja az idő végtelenségét is. A művész szimbólumrendszerében az élet egyetlen lehetőségét hordozó aranyföld, centrumában a vöröslő, ám megtépázott oltár a koronával, az isteni áldásként áthatoló éteri-kék diagonális vonulatokkal mutatja meg az ember teremtő képességének az erejét, és az alulról magasba törő, égővörös, és vérszínnel megfestett áramlatok azokat a mindent felforgató emberi érzelmeket szimbolizálják,  melyek fölött még Istennek sincs hatalma.


ÁR KÉRÉSE

I. A legyőzhetetlen Armada

Armada Invencible /  The Invincible Armada


Az elégtétel (El desquite / The vengeance)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


I.Erzsébet kikosarazza II. Fülöpöt.
A festmény azt az utat mutatja meg, amikor az emberi sértett hiúság önpusztító következményekkel is jár. Egy nemzet fizette meg az árat. „Afflavit Deus et dissipati sunt” – szélvészként küldött az Úr, és ők szétszóródtak...


ÁR KÉRÉSE

Lisszabon kapujában (A las puertas de Lisboa / At the gates of Lisbon)

150x50 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


1588. május 11-ét írunk. A Spanyol Armada elindul, hogy legyőzze a protestáns Angliát. Liszabonból a San Martin négyárbócos vezetésével 150 hajó szedi fel a horgonyt és fut ki a vízre, hogy a brit szigetek felé vegye az irányt.


ÁR KÉRÉSE

La Coruña

120x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


„A háborúben Isten dönt, tehát mindegy ki a fővezér.” – jelentette ki II. Fülöp, amikor a csapatait a tapasztalt Santa Cruz admirális helyett, Medina Sidonia hercegét nevezi ki főparancsnoknak, aki még katona sem volt soha életében. La Coruña viharaiban egybentarthatatlanná vált az Armada. A szél belekapaszkodott a magasépítésű bástyákba és más irányba fújta a hajókat. Nem vonták le a tanúlságot: a Király mindenáron győzni akart.

ÁR KÉRÉSE

Az adomány (La donación / The donation) 

120x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


V. Sixtus pápa 1 millió dukáttal támogatta a protestáns Anglia legyőzését, de soha nem fizetette ki.

1585-ben már említi a pápa, a római spanyol nagykövetnek, hogy szeretne egy „nagyszabású vállalkozást” a kereszténység számára. Összeérnek a szálak: „Fülöp igényt tart az angol trónra, joga is van hozzá. I. Erzsébet elutasítja, ezzel megalázva és útját állja a békés rendezésnek. Ekkor jön el a pápai ajánlat ideje...


ÁR KÉRÉSE

II. A titkos házasság

El matrimonio secreto / The secret marriage

Az engedély (El permiso / The permit)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Izabella és Ferdinánd másod-unokatestvérek voltak. Henrik bízott abban, hogy mivel a házasságkötéshez pápai engedély szükséges, a tudta nélkül ez nem jöhet létre. Azonban csalódnia kellett, mert az eszes Izabella mozgósította a kapcsolatait, és vállalva a veszélyt felkereste egyik támogatója bizalmas barátját, a valenciai bíborost, Rodrigo Borgia-t, aki addig ostromolta a szentszéket, míg követeken keresztül kijárta az engedélyt II. Pius pápánál. Így elhárult az akadály. A bíboros, akit később VI. Sándor néven pápává választottak, a katolikus Izabella királyné legfőbb támogatója maradt.

ÁR KÉRÉSE

Látogatás Avilában (Visita en Ávila / Visit in Avila)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Izabella szorongott, hogy Henrik a pápai engedély ellenére megtilthatja a házasságot, ezért újabb cselhez kellett folyamodnia. Bátyja andalúziai utazását kihasználva azzal az ürüggyel távozott az udvarból, hogy az időközben elhunyt öccse, Alfonz sírját Avilában meglátogassa. Azonban Izabella Avila érintésével Valladolidba tartott.

Ferdinánd szolgának öltözve átkelt Kasztílián, s egyenesen Juan de Vivero palotájába ment, ahol már Carillo érsek várta őt Izabella társaságában. A frigy Isten színe előtt megköttetett.

ÁR KÉRÉSE

A történet (La história / The history)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Az aragóniai és a kasztíliai uralkodócsalád beleegyezése nélkül 1469-ben Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd titokban házasságot kötött egymással. Izabella támogatásával megkezdődtek a felfedező utak, melynek köszönhetően Spanyolország világbirodalommá vált. A gazdaság prosperálása mellett a művészetek is virágzásnak indultak. Az egyház és a királyi pár adományai elősegítették a kultúra és a tudomány fejlődését, ráadásul a nagyvárosokban hatalmas építkezésekbe fogtak. Azonban hamar megmutatkozott Izabella és Ferdinánd uralkodásának árnyoldala is, az inkvizíció felállításán túl az, hogy 1492. március 31-én a kereszténységre át nem térő zsidók, 1502. február 12-én pedig a kereszténységre át nem térő muzulmánok kiűzéséről rendelkeztek.

ÁR KÉRÉSE

A gyümölcs (La fruta / The fruit)

120x120 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Elmondható, hogy ha Izabella nem tart ki a titkos ígérete mellett és nem Ferdinánd lesz a férje, ma semmi sem úgy létezik, ahogy megismerhettük a világot, a Föld nevű bolygót. A történelem egyik, vagy talán kijelenthető, hogy a legfontosabb, és mindent megváltoztató házassága volt. Ahol süt a nap, ott természetesen árnyék is van. De a teremtés folytatódott: V. Károly tovább emelte a spanyol világbirodalom tündöklését.


ÁR KÉRÉSE

III. Az Infásnők

Las Infantas / The Imfantas


Rondo-Johanna mennyegzője - parafrázis 

(Rondo-El matrimonio de Johanna / Rondo-Johanna's marriage)

140x140 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Kasztília és Aragónia királyságainak tizenhat éves Johanna 1496-ban száll hajóra Laredo kikötőjében hogy eljusson Németalföldre. A látogatás célja, megismerje jövendőbelijét, Fülöp burgundi herceget, Miksa német-római császár fiát. A házasság a megállapodás szerint a Trastámara-ház és a Habsburg-dinasztia összefonódását hivatott megteremteni. Johanna és Szép Fülöp az első találkozás alkalmával szerelembe esik, és órák alatt felizzik közöttük a szenvedély.  A krónikások szerint az infánsnő és a herceg nem bírja kivárni a menyegző időpontját. A gyönyörű Johanna végül karmazsinvörös belsejű, rózsaszínű ruhában áll oltár elé...


ÁR KÉRÉSE

A nász (La boda / The wedding)

120x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Mária Terézia Antónia Rafaella már érett nő volt, amikor férjhez adták, azonban a mindössze 16 éves férje, Lajos Ferdinánd nem volt készen még a házasságra. A fiatal férfit ironikus megjegyzések érték a francia udvar részéről. Azt terjesztették, hogy Lajos Ferdinánd impotens. Az érzékeny hercegnő visszavonult és idejének legnagyobb részét az udvari élettől távol töltötte. Két évvel később azonban sikeresen egymásra találtak és elhálták a házasságot, s ez véget vetett az udvaroncok gonosz tréfáinak. A házasfelek érzelmi kapcsolata fellángolt,és sok időt töltöttek együtt. A férj és feleség nyíltan demonstrálták egymás iránti erős vonzalmukat.


ÁR KÉRÉSE

A megbékélés (El apaciguamiento / The appeasement)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


A mű Isabel Clara Eugenia infánsnő és VII. Albert osztrák főherceg uralkodásának idejét meséli el, melyet a Spanyol Németalföld fénykorának tartanak. Négy évtizedes háborús pusztítás után tért vissza a béke és a stabilitás a területre, és a pár minden eszközzel támogatta a gazdaság és a társadalom helyreállítását. A vallásüldözést is beszüntették és ezután a protestánsokat, ha nem is gyakorolhatták vallásukat szabadon, nem üldözték többet. Nekik köszönhető a flamand barokk stílus elterjedése, Rubenst, Van Dyck-ot folyamatosan ellátták megrendelésekkel, de a pártfogoltjaik között volt Brueghel és Van Veen is.


ÁR KÉRÉSE

IV. Hispania romana  

A tűz birodalma (El Imperio del Fuego / The Empire of Fire)

80x220 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Hispánia tartományt nem csupán gazdasági okokból tartották fontosnak és nemesnek a rómaiak. Úgy vélték, hogy a félsziget a láng, a tűz birodalma, ahol a nagy dolgokra hivatottak megszületnek. Itt látta meg a napvilágot Traianus, Hadrianus és I. Theosodius császár, de Seneca, Martialis és Qiuntianus bölcsője is az ibériai félszigeten ringott.


ÁR KÉRÉSE

Las Médulas

120x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Egykor a Római Birodalom legfontosabb aranybányája volt, ahol Kr. e. I. századtól kezdve kétszáz éven át folyt a bányászat. A páratlan látványt nyújtó tájképet a ruina montium, egy római kori bányászati módszer eredményezte. Járatokat furtak hegyekbe, majd nagytömegű vízzel árasztották el az alagutakat. Ennek hatására a hegycsúcs szó szerint összeomlott. A művelethez szükséges nagy mennyiségű vizet a Siera de la Caberából -100 kilométer hosszú csatornaművön át-  hozták ide.

ÁR KÉRÉSE

V. A birodalom, ahol soha nem nyugszik le a nap

El imperio donde nunca se pone el sol / The empire where the sun never sets

A nap (El día / The day)

96x146 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


A muszlim Naszridák felségterülete -Granada központtal- egészen a Sierra Nevada lábáig nyúlt. Az Almohádok bukását kihasználva kerültek hatalomra, de uralmuk nem tartott sokáig. XII. Mohamed az I. Izabella és II. Ferdinánd uralkodása alatt virágzásnak indult Kasztília és Aragónia szövetséges csapatainak a támadást nem tudta visszaverni, és 1492. január 11-én feladta az ostromlott Granadát, s ezen a napon létrejött az egységes, katolikus spanyol királyság.


ÁR KÉRÉSE

Az ajánlat (La Oferta / The Offer)

150x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


1492-ben Spanyolország kiűzte Granada utolsó mór uralkodóját. Győzelmük után a spanyol uralkodók kapcsolatba kerültek Kolumbusz Kristóffal, egy genovai tengerésszel, aki hajóval próbálta elérni Japánt. Kasztília egy ideje már versenyt folytatott Portugáliával, hogy tengeri úton elérje a Távol-Keletet, így amikor Kolumbusz merész ajánlatát megtette Kasztíliai Izabella királynőnek, az udvar habozás nélkül biztosította a támogatásáról. Majd Kolumbusz "véletlenül" Amerikát fedezte fel a Távol-Keletre érkezés helyett, és ezzel megváltoztatta a világot, és annak történelmét.


ÁR KÉRÉSE

Az eredet – Altamirától a Bourbonokig 

(Orígenes - De Altamira a los Borbones / Origins - From Altamira to the Bourbons)

100x100 olaj (óleo / oil), arany (oro / gold), vászon (lienzo / canvas) 2024 Sitges/Barcelona


Az ibériai-félsziget történelmének előzményei 1,4 millió évre nyúlnak vissza. Ibérek, turdetánok, kelták után a rómaiak, majd a vízigótok, az arabok és a berberek osztozkodtak a páratlan adottságú területeken, míg a XV. század végén Kasztília és Aragónia perszonálunióra lépett. A Habsburg-ház spanyol ágának a kihalása után a francia Bourbon-dinasztia adta a birodalom királyait. Az Altamira-barlang 17 ezer éves falrajzaitól a görög Empúries kolónián és a tragikus sorsú Guernicán át a XXI. századig tartó út teremtette meg a szabadság utolsó bástyáját, a mai Spanyolországot.


ÁR KÉRÉSE

Az aktuális Hispánia cikluson kívül elérhető festmények:

Nyári emlék II.

  • 40 x 40 cm
  • Olaj-vászon
  • Náray Tamás festménye
  • MEGVÁSÁROLHATÓ

Ár kérése