A RÓMAI CSÁSZÁRSÁG KORA

- a történelem és a mítoszok nyomában

II. részGermanicus  Iulius Caesar - a legnagyobb császár, aki soha nem uralkodott Rómában 

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Germanicus Iulius Caesar, a kiállítás kiemelkedően fontos alkotása, mert Róma valaha volt egyik legnagyobb császárának tetteit meséli el. Náray Tamás felkavaró alkotásába a számára legkedvesebb színeket építi be: bíborvörös és lapis lazuli kék, amely különös erővel rímel az ókori Róma kedvelt színeire. Ezen a munkán csaknem a képmező felét kitöltő gazdag aranylemezezéssel is találkozunk, mely gyönyörűen kivitelezett, ám mindez egy nagyon bonyolult, szakértelmet igényl feladat. A mű kompozíciója és felfelé törő csúcsos alakzatok a császár nagyságát idézik meg, az elsötétedés azonban baljós árnyakat vet: ő volt az, aki életeadott két, sokat vitatott személynek Nérónak és Caligulának." prof.dr. Valeriano VenneriA Vesta szüzek kertje (Atrium Vestae)

 • 75 x 25 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Ez a valóságos kis ékszer-mű, amely a Forum Romanumban található Vesta templomot ábrázolja, tökéletesen ragadja meg a papnők kultuszát és annak jelentőségét. Náray Tamás szinte földöntúli erejű színekkel képzeli el az istennőnek szentelt Vesta templom belsejében lévő oszlopokat, amelyek oltalmában az örök tűz lobog. Az a tűz, amelynek soha nem szabad kihunyni. Az a tűz, amelynek az idők végezetéig égni kell. Ha mégis bekövetkezett, hogy kialudt, azt bizony szomorú események előjeleként értelmezték. De a művész éppen a szomorúsággal ellenkezőleg, arra kér minket, hogy megértsük és elhiggyük neki, hogy a római világ egy színekkel teli világ volt, és nem kőfehér, amilyennek ma látjuk. A szín- és árnyalatkombinációk ezen a vásznon is zseniálisak, csakúgy, mint az aprólékos ábrázolás, melyhez azonban a művész sebészi precizitása is szükséges: az alkotásaihoz a legkülönfélébb formájú és méretű ecseteket, valamint spatulákat, vagy festőkéseket is használ, amelyek segítségével a sokszor egy-két négyzetcentiméternél nem is nagyobb területet 'dolgozza meg'." prof.dr. Valeriano VenneriAz örökbefogadott - Antoninus Pius uralkodása 

 • 120 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Antoninus Pius uralkodása alatt 138 és 161 között volt Róma egyik legvirágzóbb korszaka. Hadrianus császár örökbe fogadta a fiatalembert. A festmény teljes mértékben megragadja a Pax Romana, vagyis a római békeidőkhangulatát, környezetét és buja gazdaságát. Szinte úgy tűnik, mintha Ambrogio Lorenzetti néhány évszázaddal ezelőtt újraértelmezné a Jó kormányzás allegóriáját. A művész jól egyensúlyozza a kompozíciót, olyan geometrikus elemeket helyez el, amelyek Bretánia határára utalnak. A színek melegek, harmónikusak és pihentetőek, ravasz és intelligens módon váltják az árnyalatokat anélkül, hogy esztétikai erőfeszítéseket tennének a szemlélő számára. Szívderítő érzés a mű előtt állni." prof.dr. Valeriano VenneriAz ítélet - A zsidók királya Poncius Pilátus előtt

 • 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Az ítélet című alkotás annak a drámai állít emléket, amikor Poncius Pilátus előtt áll Jézus.Pilátus, mint az ismert, nem vállal felelősséget, s átadja az ítélkezés jogát: végül azért ítélik el Jézust, mert a zsidók királyának hirdeti magát. A kígyót jelképező bot többes jelentéssel bír: a gonosz kígyója, de az a kígyó is, amely Ádám és Éva történetével megtéveszti az emberiséget. És az a bíróság, amely elé Jézust megkínzottan vonszolják: Ecce Homo! Azonban Pilátus csak mossa kezeit. A vászon pasztellek fogadásához szükséges alapozása körültekintést és professzionalizmust igénylő feladat, és nagy türelmet igényel. A szürkék és a bézsek tónusai elemelik a világi létezéstől az alkotást. Az aranylemezek szimbolikus jelentőséggel bírnak: via Dolorosa, a fájdalom útjának állomásait jelképezik. Náray Tamás aranyozási technikájának fejlettsége az olasz reneszánsz nagymestereinek szintjét közelíti. A vöröslő hegyes forma egy dárdára utal, amely végül Jézust megszabadítja a szenvedéstől." prof. dr. Valeriano VenneriLiget Ariciában - Egeria és Diana igaz története

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Náray Tamás munkáinak jellemzője a rendkívül finom árnyalat és tónusképzés, és a mód, ahogy kiegyensúlyozottan és soha nem erőltetetten lép át egyik színvilágból a másikba. A Liget Ariciában című festmény különösen beszédes példáját kínálja mindennek, ahol a képmező felső részében a kékek, kékes zöldek és a zöldek megannyi tónusát olvasztják egybe a könnyed ecsetvonások. Egeria elbájolja szerelmével Numa királyt, tanácsokkal segíti, s végül megszerzi neki a villámcsapások elleni engesztelő áldozatok titkát. Azonban ezzel kivívja az istenek haragját. Büntetésül csak az arcmását láthatja Numa és Diana a forrásokban és a víztükrökben." prof.dr. Valeriano VenneriDiocletianus 303-313

 • 150 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Diocletianus ellentmondásos, sokat vitatott és császár, azonban jelentősége kiemelkedő. A címben jelzett években zajlott le az első keresztények ellen elkövetett erőszakos üldözés. A gomolygó vörös árnyalatok baljós előjeleket sejtetnek, mely végkifejletében éppoly fájdalmas, mint amilyen kegyetlen. A képmező alsó részében nagy intuícióval és zseniális technikai tudással enged bepillantást a művész -ezúttal is a hármas egységek előtérbe helyezésével- a három kereszt történetébe: a súlyos vonalak között a három kíméletlen keresztre feszítés látványelemei elevenednek meg. A festményt csodálva a Názáreti Jézusra emlékezünk, csakúgy a két tolvajra Tituszra és Timacora. Felsejlik Szent Péter keresztre feszítése is, mely fejjel lefelé történt." prof.dr. Valeriano VenneriCézár és Kleopátra

 • 120 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Cézár és Kleopátra rendkívül szenvedélyes mű. Szenvedélyes történet a szívről, amelyet a művész a végtelen vöröslő örvényével alkotott meg. A mű szimbolizálja azt az önemésztő szerelmet, amely Julius Caesar és a fiatal egyiptomi Kleopátra között lobbant lángra. Egy tragikus szerelem, amelynek gyümölcse Caesarion, a törvénytelen fiú, akinek az elismertetése miatt vívott küzdelem okán esik áldozatul minden. A fiatal és tapasztalatlan uralkodó, a gyönyörűséges Kleopátra egy érett és sikeres konzul, Julius Caesar szívét veszi célba. Belehajszolja magát -  a birodalma érdekében - egy olyan szerelembe, amelynek nem lehet boldog vége, legyen az bármennyire erőteljes és hosszú. Náray Tamás színtudományának mesteri fokozatát látjuk a vásznon, a bordók, a pirosak és a vörösek megszámlálhatatlan árnyalatának felhasználásával: egyetlen szín számtalan tónusa elég a művésznek, hogy érzékeltesse a végtelent." prof.dr. Valeriano VenneriDea Caelestis, avagy az isteni igazságosság egyensúlya

 • 100 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A művész a Szűz és a Mérleg csillagképéhez igazodva az égi istennő, Dea Caelestis megidézésével hozza kapcsolatba a nézőt számos más égi istenséggel. Rómában a mérleg az isteni igazságosság és a földi törvények szimbóluma volt, s öröklődött át a mai világra. A nyugodt ibolya árnyalatok elomló geometrikus formái vezetik a nézőt a palaszürke időn kívüli magasságokba. Aranyló, termékeny eső hozza el a világot mozgásban tartó folyamatokat. A vörös feltűnése kiemeli az égi pontok megnyilvánulásait a földön, hiszen ne feledjük, az isteni és a mennybéli igazságosság a Római Birodalomban kéz a kézben járt a földi igazsággal." prof.dr. Valeriano VenneriTűzszentelés - Mars ébredj!

 • 160 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A felszentelés tüze számos fontos és elismert ókori nép történetében alapvető fontosságú, így a római életben is kiemelt szerepe van. Náray Tamás tűz-felszentelése rendkívül sokat mondó művészi alkotás. Róma város védelmezője, Mars tiszteletére gyújtott tüzet felülről lágy szín képviseli, mint például a opál-sárga fehér, az aranykenyeret és a vörösbort kék lapis lazuli tarkítja. A vörös tónusok intenzitása és számtalan árnyalata hangsúlyozzák Mars isten elsőbbségét Róma városának életében és megújítják az ebből fakadó védelmet." prof.dr. Valeriano VenneriMuszeion lángjai

 • 160 x 140 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Egy olyan nagy és tartós birodalom felépítésének, mint Róma, vannak pozitív vonatkozásai is: emlékművek, vízvezetékek, nagyon fontos közúti hálózatok építése, viszont a hódítás folyamatában vannak tragikus és drámai vonatkozások is. A Muszeion lángjai című festményen a művész egy egészen sajátos látvány együttest hoz létre, ahol a lángokat, precízen festi meg, amelyek következtében egy világ kulturájának megsemmisülését láthatjuk. A részletek elvonatkoztatottak: minden szín más-más jelentést hordoz a tudomány és a kultúra világában. A képmező közepén egy kék kabátos bámuló alak is felsejlik, aminek merev mozdulatlansága az utókor értetlenségét szimbolizálja. Az alexandriai könyvtár a lángok martaléka lesz." prof.dr. Valeriano VenneriAineiász útja

 • 160 x 140 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Náray Tamás Aineiászról, Róma egyik alapítójáról megfestett absztrakciójában azt az utat és azokat a kalandokat meséli el, amelyeket Vergilius azonos című remekművéből ismerhetünk. A trójai háború után Aineiász hosszú útra indul a tengeren, amely egyenesen a Tiberis torkolatába, vagyis a jövendő Rómába vezeti. A művész pompás festményén az Aineiász által látott, és behajózott tengerekre jellemző mélykék, türkiz, akva és petrolkék ezernyi, áramló árnyalatát figyelhetjük meg, amely már-már elrendelésszerűen olvad egybe az éggel. A kettős tónusú illetve jelentésű vörössel pedig egyrészt a Dido iránti szerelemre, másrészt a trójaiak legyőzésére emlékezhetünk." prof. dr. Valeriano VenneriA nap amely mindent megváltoztatott (Kr.u. 79. augusztus 24.)

 • 120 x 220 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Kr.u. 79. augusztus 24-én Titus Vespasianus császár idején kitört a Vezúv, a nápolyi vulkán, Pompeii, Herculaneum, és több mint 16 000 ember halálát okozta álmában. A római nemesség nyári rezidenciája szörnyű katasztrófát élt át. Noha voltak előjelek, amelyek figyelmeztették az embereket az égi erők elsőbbségére, de ezzel mit sem törődve szabadították magukra a tűzesőt. A festmény hűen ábrázolja az éjszaka eseményeit, megjelenennek a vulkáni hegyek a kitörés pillanatában, vöröslő lávacsóvák kíséretében, s amely a művész absztrakt ábrázolásmódjától kimozdulva ismét a realizmus felé fordul, miközben megőrzi a csak rá jellemző, eddigre már jól  ismert, és méltatott kézjegyét. Valóságosan úgy tűnik, mintha a Nápolyi-öbölben élnénk át az éjszakát, nézőként a tenger felől, miközben a túloldalon izzó láva pusztítja el a környezetét." prof.dr. Valeriano VenneriA Capitolium lúdjai

 • 160 x 140 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A vászonra vitt esemény Róma hét dombjának egyikén, a Capitoliumon játszódik Kr.e. 390-ben, ahol a ludak is éltek. A gallok megtámadják Rómát, és a falak közé kényszerítik a lakosságot élelem nélkül. Azonban a lúd szent állat a római mitológiában, ezért megkímélik az életüket. Az ellenség az éj leple alatt a falakhoz oson, hogy rajtaütéssel támadja várost, csakhogy a ludak hangos rikácsolása és pánikszerű szárnyverdesése figyelmezteti Marcus Manliót, az egykori római konzult, és így időben elhárítja a rájuk leselkedő veszélyt. Náray Tamás kivitelében és méreteiben is nagyszabású alkotást készít ennek elmesélésére. A képmezőn számos egyértelmű és absztrakt utalás látható. Külön kiemelendő az árnyalatok mesteri egymásba olvasztása a lehelet-vékonyan felvitt festékrétegekben: a vörös használata egyenesen zseniális, a milliónyi, finom ecsetvonás pedig kivételes, olyan áttetszőség elérésben, mint a sárga és a zöld a kék bevonaton." prof.dr. Valeriano VenneriRomulus Augustulus trónfosztása

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Romulus Augustulus trónfosztása a Nyugat-Római Birodalom végét jelenti. Rövid, mindössze tíz hónapos uralkodása egybeesik a Nyugat-Római Birodalom végével. Emlékszünk arra, hogy a Kelet-Római Birodalom voltaképpen egészen 1453-ig, Konstantinápoly oszmán ostromáig, és annak bukásáig marad fenn. A művész ennek a tragikus eseménynek az értelmezésében emeli ki a pompa, a gyötrő válság és a Birodalom vége emlékképeit. Az aranylemezzel átszőtt felső rész a nagy hódítások megdönthetetlennek tűnő birodalmi korszakára, egy "arany" korszakra emlékeztet, a középső képmező ugyan szilár, de a vörösben gomolygó felületre beérkező geometrikus elemek a nyíló réseket jelölik, az alsó fekete, érdes faktúra használata pedig a lerakódásra utal, mely egyben a vége is a Nyugat-Római Birodalomnak." prof.dr. Valeriano VenneriJúdea elfoglalása

 • 120 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Júdea földjét 66 és 135 között három nagy konfliktus vére áztatta át. A három háború és a megszállás rendkívül tragikus és megrázóan drámai események  Róma és birodalma történetében. A megszállás sötét verme és keserűsége, s a zsidó háborúk absztrakt víziója különösen drámai hatást keltenek a tiszta ártatlanságot sugalló fehér háttérben, amelynek segítségével máris Júdea templomaiban járunk.  A legkegyetlenebb mind közül a római hadsereg volt, és vezetőjükhöz fűződik a világ legnagyobb horderejű gyilkossága, Jézus keresztre feszítése.  A bűntudat hosszú, fekete nyilakkal hasít a lélekbe. Az oszlopszerű formák a templomi menórák ágainak számával egyezik meg, melynek fénye amíg az emberi emlékezet él, soha nem hunyhat ki." prof.dr. Valeriano VenneriA harmadik templom

 • 120 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A művész eme, a kivitelezés és a szimbolika szempontjából egyaránt új felfogású alkotásában - mely az eddigi munkásságát tekintve egy kifejezett ritkaság -, Jeruzsálem harmadik temploma jelenik meg. Náray Tamás művészetében rendszeresen visszatérő elem a judaika, és annak relikviáihoz való absztrakt visszanyúlás. Itt láthatjuk az első és a második templom sziluettjét, a templomok újjáépítését és Titus általi lerombolását, de feltűnnek a héber kandeláberek, a menóra és a képmező alsó részében a tízparancsolat táblái is. A Náray Tamás által a Római Császárság kora című kiállításon a leginkább használt színek – bíborvörös, a türkiz, a lapis lazuli kék és arany-pigmentes aranyozás – a legnagyobb jelentőséget és elismerést kapják ebben az érett művészi és megrázóan szimbolikus mélységű alkotásban." prof.dr. Valeriano VenneriJuno találkozása Irisz nimfával

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Junó és Irisz újra találkoznak, hogy megakadályozzák Aineiászt, a latin kolónia alapítóját a terve végrehajtásában. Az istennő megpróbál szembeszállni a hőssel - aki egy hosszú utazást követően találja meg Rómát -, és ráveszi Irisz nimfát, hogy szabadítson vihart Aineiász flottájára. Náray Tamás munkája ezúttal jobban kiemeli Irisz, a szivárványos nimfa harmóniáját és színeit, mint viharos természetét. Azonban a vöröslő, pointilista technikával létrehozott motívumok Aineiász útján nehézségeket sejtetnek. Külön érdemes megszemlélni a színátmenetek elválasztására használt, festőkéssel applikált vonalakat, melyek egyrészt egészen különleges faktúrát adnak a vásznon, másrészt megmutatják a művész technikai tudását." prof.dr. Valeriano VenneriMithridates és Sulla háborúja

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Mithridates és Sulla közötti háború, amelyet Mithridates-háborúknak is neveznek, három szakaszban zajlott, ahogy három jelentős, faktúrájában azonos, de harmóniáiban eltérő vertikális elem építi fel a művet. A nagy méretű alkotás a kolorizmus irányzatának egyik mesterműve: az árnyalatok, a színek, a fények és az egymásból épülő tónusok végtelen sora. Ismét megjelennek a négyzet és a gömb geometrikus formái, melyek, a földi tökéletességet jelképező és az isteni nagyságot szimbolizálják, egyfajta oltár funkcióját betöltve a vásznakon. A kolorista és a szimbolikus eklektika egyesülése ezúttal egy csodálatos műalkotást hozott létre." prof.dr. Valeriano VenneriA kettéosztott birodalom

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A mű Róma történetének egy döntő szakaszát jeleníti meg. Azt az időt, amikor a Római Birodalom felosztása Nyugat és Kelet között megtörtént. A kényszerű lépést Theodosius hajtotta végre 395-ben. A művész interpretációja rendkívül érzelmes és izgalmas is: egy hatalmas vízfelület osztja két részre a festményt, és mindkettő föld aranygazdagsága tükröződik a fenséges vizeken. Itália, a sík terület, Bizánc a zord hegyvidék, tejején a Byzantine kolostorral. Róma, a nyugati rész látszik ahogy kevesebb, mint egy évszázaddal a felosztás után feloldódik a mindenségben, míg Konstantinápoly, a keleti rész 1453-ban esik el. A megosztottságot a színek mélysége és intenzitása is hordozza magában, reményt keltő tónusokkal a túlélés jegyében." prof.dr. Valeriano VenneriRomulus és Remus háza

 • 65 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Pompejiben található Romulus és Remus házát a művész megrázó ábrázolással interpretálja. Ezen rendkívüli alkotás segít elképzelni és engedi megpillantani a pompeji freskókról is jól ismert tájat. A nőstény farkas által táplált Romulus és Remus csodával határos megmenekülése, a későbbi életük kibontakoztatása, a birodalom csúcs felé tartó megállíthatatlan építkezései és terjeszkedése, a királlyá válás, a császárság kora, és az azt követő tragédiák narratív szintjei a kiállításon mindig visszatérnek, összekapcsolva az isteni és természetfeletti szinteket, a valóság szintjével. A képmező alsó részén látható aranybevonat rétegeinek megmunkálása hihetetlenül nemes és megkapó, amely Róma első királyának, Romulusnak a királyságára utal. A nőstény farkas földi elemként kapcsolódik az isteni elemekhez." prof.dr. Valeriano VenneriFlóra meséje

 • 60 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A rómaiak mitológiai világában meghatározó szerepet tölt be Fóra istennő. Ő valószínűleg Mars istenhez köthető, aki oly' nagy befolyást gyakorolt Rómára. Clorist Zephir mézédes szellője termékenyíti meg, mely románcból születik meg Flóra, aki a tavasz, a szentmisék, a gazdagság és a szabadelvűség istennője lett az emberi cselekedetekben. A művész a róla készült alkotásában egy mesebeli tájat mutat meg nekünk, amelynek ábrázolásában intenzív és mélyen pigmentált színek jelennek meg, s amelyek mégis egyensúlyban és egy rendkívül izgalmas harmóniában keverednek. A képmező horizontján légies vonalban felillesztett aranylapok szimbolizálják a szellőt mely sárgás aranyló fény nyalábbal teríti be a rózsavizű patakot. A zöldek és a kékszínek árnyalatai éteri hatást adnak a képnek." prof.dr. Valeriano VenneriA pun flotta Lilybaeum előtt

 • 60 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"Náray Tamás ebben a művében az első pun háborúban Szicília Líbiára néző részére utal, amelyet a rómaiak eleinte nem tudtak meghódítani. A flották egymással szemben állnak a Földközi-tengernek ezen a Tamás által csodálatosan megalkotott és megfestett darabon, a világosabb és sötétebb tónusok, a türkizek árnyalatai a terület stratégiai jelentőségét hangsúlyozzák. Az absztrakt és geometrikus alakzatok mintha a mezőny ellentétes oldalaira, harci stratégiáikra utalnának. A piros árnyalatainak erőteljessége a türkizkéken hihetetlenül magával ragadó. A pun flotta hajóit szintén a vörösek és a narancs tónusok szimbolizálják, mégpedig csatarendben a nyílt tengereken, egy különös, előre meredő szerkezettel a hajók orrán, mely a kos névre hallgató, háromrétegű, szándékos ütközéskor az ellenség hajóit oldalról elementáris erővel meglékelő harci eszköz volt." prof.dr. Valeriano Venneri

Kosár

A kosár üres.