Légiók csarnoka


V. Légió  -  Alaudae (Germania Inferior)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Caesar alapított V. légió kiemelkedően fontos, és megítélésében változó légió Róma történetében. Gyors, váratlan és kegyetlen. Náray Tamás művében egy végtelenített mélységű fekete háttér fogadja a néző kíváncsi szemét, mely voltaképpen a végzetes csaták hátrahagyott, élettelen színtere. A képmező két határozott felületre oszlik: az alsó-német, és a felső-német régióra. A vörös felületek az állomásozók táborait szemléltetik, erőteljes hangsúllyal kiemelve a római védvonalakat, a cölöpsánc árkokat, melyek előrehaladó zsugorodása már a végzet közeledtét jelzi. A magyar művész által használt színekben utalás fedezhető fel az aktuális német színekre is." prof.dr. Valeriano VenneriVIII. Légió  -  Augusta (Pannonia)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A birodalom másik nagy jelentőségű légiója a Gaius Julius Caesar alapította VIII. Légió, amelynek emblémája a sötét színű bika volt. A fekete, mély alapból kibontakozó felső teret dús aranybevonat emeli az örök idők fölé. Az alatta húzódó aranyló sáv a magaslati vízvezetékek képét idézi elénk, míg a másik, vérszerűen áramló pirosló folyam pedig Mars istent, a harcot és az utat szimbolizálja: emlékeztet az "ab urbe condita" fontosságára, ugyanakkor az Isten isteni természetére is. A műalkotás, ahogy Náray Tamástól megszoktuk, szimbolikus utalást is tartalmaz, ezúttal a magyarságra. A két függőleges tengely - Carnuntum és Aquincum - kariatidaként emelik a magasba a magyar szent koronára emlékeztető, kupola formájú motívumot." prof.dr. Valeriano VenneriVI. Légió - Victrix (Hispania)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Hatodik Légió szerepéről és cselekedeteiről a római történészek ma is sokat vitatoznak. A több, mint száz éven át itt állomásozó légió sok tízezer katonája és zsoldosa asszimilálódott a meghódított területen. Amint fent, úgy lent, a hódító és a meghódított eggyéolvadt a fényességben. A gyöngyházszínű burokban kiemelkedő hegyes, éles, de karcsú forma széttárt karokkal nyújtózkodik a magasság felé. Náray Tamás összhangban van a légiókkal kapcsolatos kutatásokkal, a korhoz hű színeket, és a háború istenére emlékeztető szimbolikát használja. Bár a római légiókat állatszimbólumok jellemzik elsősorban, azonban a kézenfekvő megközelítés helyett Náray Tamás festészetében faktúrák és színválasztások hozzák a földre az isteneket: Jupiter és Mars áldása a római hódításokon alig észrevehető, opálos párában tartja a keményen megmunkált festővászon felületét. Ez az isteni akaratként elképzelt mennyország Náray Tamás művészetében hihetetlen szépségű." prof.dr. Valeriano VenneriX. Légió - Fretensis (Syria)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A szó legszorosabb értelmében ez a légió a „szoros” légiója, amelynek jelképe a vadkan. A műalkotás érdekessége a három szinten különleges színhatásokkal és formai megoldásokkal elért folyamatos hullámzó hatás, melynek közepébe egy vérszínű alakzat mélyeszti csápjait: Róma elfoglalja az Eufrátesz gazdag völgyét. Náray Tamás kiváló érzékkel és szakértelemmel dolgozza meg az ezúttal is hármas tagozódású felületet: a festőkés és a különféle ecsetek kombinációjával felismerhető, egyedi faktúrákat alkot, kézjegye az általa számtalan technikai formában ismert aranyozás. A hármas szám szinte állandó kompozíciós elemként van jelen a festészetében, csakúgy, mint egy valamiféle magasabbrendű érzékelése az idők végtelenített síkjának." prof.dr. Valeriano VenneriIII. Légió - Cyrenaica (Aegyptus)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A harmadik, cirénei légió képét (Egyiptom) Náray Tamás különleges részletekkel, az isteni akarattal, az egyiptomi civilizáció kifogyhatatlan aranyával és a csapatok katonai történetének komor színeivel festi meg. A középső, vérvörösen áramló motívum a "minden" újjászületése, a szent kehely, a lótuszvirág, vagy a grál: azaz a női méh. A III. Légió minden Légiók legjelentősebbike: által lesz ismert az egyiptomi civilizáció, építészete: obeliszkek, oszlopcsarnokok, melyek elkerülnek az európai kontinens legtávolabbi részeibe is, de innen erednek minden idők legtragikusabb csatái és szerelmei is. Egyiptom a napfénnyel érkező isteni tudás földje, az isteni tudás és akarat, mely a világ rendjét évezredekkel ezelőtt már kialakítja. A sötétlő, aranyfelületbe hatoló hasábok a lét lótuszvirágának külső héjait és a tudat hét szintjét jelölik." prof.dr. Valeriano VenneriIX. Légió - Hispana (Africa)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A 'légió-sorozat' utolsó alkotásának két meghatározó eleme van: egy komor, sötétlő égbolt felül, mely nyugtalansággal és feszülséggel teli, s egy alsó mező, mely a határtalan, napszítta afrikai területekre hív. A magyar művész zseniális ötlete, hogy vöröslő gömbbel ábrázolja a rómaiak számára oly fontos isteni elemet, a madarak szárnyalását az égbolton (például a sas, mint a birodalom jelképe) és a földiséget jelképező vöröslő négyzetet. Ez két olyan elem a geometriában is, amelyek kiegészítik egymást, és nem állnak egymással szemben." prof.dr. Valeriano Venneri