Légiók csarnoka

V. Légió  -  Alaudae (Germania Inferior)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része

Ár kérése

"A Caesar alapított V. légió kiemelkedően fontos, és megítélésében változó légió Róma történetében. Gyors, váratlan és kegyetlen. Náray Tamás művében egy végtelenített mélységű fekete háttér fogadja a néző kíváncsi szemét, mely voltaképpen a végzetes csaták hátrahagyott, élettelen színtere. A képmező két határozott felületre oszlik: az alsó-német, és a felső-német régióra. A vörös felületek az állomásozók táborait szemléltetik, erőteljes hangsúllyal kiemelve a római védvonalakat, a cölöpsánc árkokat, melyek előrehaladó zsugorodása már a végzet közeledtét jelzi. A magyar művész által használt színekben utalás fedezhető fel az aktuális német színekre is." prof.dr. Valeriano VenneriVIII. Légió  -  Augusta (Pannonia)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A birodalom másik nagy jelentőségű légiója a Gaius Julius Caesar alapította VIII. Légió, amelynek emblémája a sötét színű bika volt. A fekete, mély alapból kibontakozó felső teret dús aranybevonat emeli az örök idők fölé. Az alatta húzódó aranyló sáv a magaslati vízvezetékek képét idézi elénk, míg a másik, vérszerűen áramló pirosló folyam pedig Mars istent, a harcot és az utat szimbolizálja: emlékeztet az "ab urbe condita" fontosságára, ugyanakkor az Isten isteni természetére is. A műalkotás, ahogy Náray Tamástól megszoktuk, szimbolikus utalást is tartalmaz, ezúttal a magyarságra. A két függőleges tengely - Carnuntum és Aquincum - kariatidaként emelik a magasba a magyar szent koronára emlékeztető, kupola formájú motívumot." prof.dr. Valeriano VenneriVI. Légió - Victrix (Hispania)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Hatodik Légió szerepéről és cselekedeteiről a római történészek ma is sokat vitatoznak. A több, mint száz éven át itt állomásozó légió sok tízezer katonája és zsoldosa asszimilálódott a meghódított területen. Amint fent, úgy lent, a hódító és a meghódított eggyéolvadt a fényességben. A gyöngyházszínű burokban kiemelkedő hegyes, éles, de karcsú forma széttárt karokkal nyújtózkodik a magasság felé. Náray Tamás összhangban van a légiókkal kapcsolatos kutatásokkal, a korhoz hű színeket, és a háború istenére emlékeztető szimbolikát használja. Bár a római légiókat állatszimbólumok jellemzik elsősorban, azonban a kézenfekvő megközelítés helyett Náray Tamás festészetében faktúrák és színválasztások hozzák a földre az isteneket: Jupiter és Mars áldása a római hódításokon alig észrevehető, opálos párában tartja a keményen megmunkált festővászon felületét. Ez az isteni akaratként elképzelt mennyország Náray Tamás művészetében hihetetlen szépségű." prof.dr. Valeriano VenneriX. Légió - Fretensis (Syria)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A szó legszorosabb értelmében ez a légió a „szoros” légiója, amelynek jelképe a vadkan. A műalkotás érdekessége a három szinten különleges színhatásokkal és formai megoldásokkal elért folyamatos hullámzó hatás, melynek közepébe egy vérszínű alakzat mélyeszti csápjait: Róma elfoglalja az Eufrátesz gazdag völgyét. Náray Tamás kiváló érzékkel és szakértelemmel dolgozza meg az ezúttal is hármas tagozódású felületet: a festőkés és a különféle ecsetek kombinációjával felismerhető, egyedi faktúrákat alkot, kézjegye az általa számtalan technikai formában ismert aranyozás. A hármas szám szinte állandó kompozíciós elemként van jelen a festészetében, csakúgy, mint egy valamiféle magasabbrendű érzékelése az idők végtelenített síkjának." prof.dr. Valeriano VenneriIII. Légió - Cyrenaica (Aegyptus)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A harmadik, cirénei légió képét (Egyiptom) Náray Tamás különleges részletekkel, az isteni akarattal, az egyiptomi civilizáció kifogyhatatlan aranyával és a csapatok katonai történetének komor színeivel festi meg. A középső, vérvörösen áramló motívum a "minden" újjászületése, a szent kehely, a lótuszvirág, vagy a grál: azaz a női méh. A III. Légió minden Légiók legjelentősebbike: által lesz ismert az egyiptomi civilizáció, építészete: obeliszkek, oszlopcsarnokok, melyek elkerülnek az európai kontinens legtávolabbi részeibe is, de innen erednek minden idők legtragikusabb csatái és szerelmei is. Egyiptom a napfénnyel érkező isteni tudás földje, az isteni tudás és akarat, mely a világ rendjét évezredekkel ezelőtt már kialakítja. A sötétlő, aranyfelületbe hatoló hasábok a lét lótuszvirágának külső héjait és a tudat hét szintjét jelölik." prof.dr. Valeriano VenneriIX. Légió - Hispana (Africa)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római Császárság kora' ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A 'légió-sorozat' utolsó alkotásának két meghatározó eleme van: egy komor, sötétlő égbolt felül, mely nyugtalansággal és feszülséggel teli, s egy alsó mező, mely a határtalan, napszítta afrikai területekre hív. A magyar művész zseniális ötlete, hogy vöröslő gömbbel ábrázolja a rómaiak számára oly fontos isteni elemet, a madarak szárnyalását az égbolton (például a sas, mint a birodalom jelképe) és a földiséget jelképező vöröslő négyzetet. Ez két olyan elem a geometriában is, amelyek kiegészítik egymást, és nem állnak egymással szemben." prof.dr. Valeriano Venneri

Kosár

A kosár üres.