A Mezopotámia, az antik világ legendája ciklus 
vegyes technikával készült festményeiMM Marduk

 • Megvásárolható méret: 80 x 96 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Ár kéréseMM Mezopotámia

 • Megvásárolható méret: 50 x 50 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Ár kéréseMM A Hatodik tábla

 • Megvásárolható méret: 100x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban


Ár kéréseMM Ég és Föld háza

 • Megvásárolható méret: 80x80 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Ár kérése


MM Asszírok kincse

 • Megvásárolható méret: 100x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Asszírok kincse című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A műalkotás centrumában az aranyszínű tördelt alakzatok összessége egy képzeletbeli pajzs alakot formál. Az asszír gyalogság, a hopliták arany díszítésű pajzsának sziluettjét láthatjuk, amely az Újasszír birodalom dicsőségét szimbolizálva hirdeti a káprázatos gazdagságot. A ragyogó berakások repedései a pompás csillogáson túlmutatva kegyetlen, vég nélküli harcokról, véres áldozatokról is árulkodnak. A képmező alsó és felső részéből meginduló fekete vonalhatások az asszír hadviselés nyílvesszőiként a birodalmi tudat mindenhatóságát képviselik. Határozott taglejtésük azonban a márványhatású textúrában megrövidül és erőtlenné válva szétomlik. A legyőzhetetlenség mítosza darabokra hullva olvad fel az éteri kékségben. 

Ár kérése

MM Asszírok kincse - 100x100 cm
MM Bábel tornyai

 • Megvásárolható méret: 100x83 cm 
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Bábel tornyai című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra 
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A "Bábel tornyai" című kompozíció a festőművész teremtő képzeletének megrázó vallomása. Az intenzív színek és bizonytalan szélű, robusztus formák egybehangolásával megteremtett képorganizmus a nagyravágyás tragikus végzetének drámai erejű megfogalmazása. A műalkotás Bábel tornyának szimbolikus legendáját meséli el. Bábel jelentése az "Istenek kapuja". A Mózes könyvében feljegyzett biblikus történetben a hatalomvágytól és önbálványozástól megrészegült emberek a földet az éggel akarták összekötni.  A képmező ingatag talapzatáról meginduló aranyszínű kolosszális formakapcsolódás követelőző akarattal tolakszik felfelé, hogy isteni magaslatokba törve színeváltó természetét felmagasztalva hirdesse hatalmassága hazug fényét. A szabálytalan tömeg részleteiből kiragyogó, élénkvörös színek fakadnak, amelyek erővel bontják meg az arany textúra elszánt építkezését, s Bábel vérrel átitatott tornyait idézik meg: örök mementóként az emberi nagyravágyás okozta tragédiákra. 

Ár kérése

MM Bábel tornyai - 100x83 cmMM Agadé lángjai

 • Megvásárolható méret: 120x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Agadé lángjai című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Az "Agadé lángjai" című kompozíció különleges forma kapcsolódások és jelképpé sűrűsödött színreflexiók összehangolásával mutatja be az akkád főváros történetét. Agadé nevének jelentése "a tűz koronája". A négyes tagoltságú mező metszéspontjából kibontakozó különleges színezésű forma meséli el Sarrukín legendáját. Az alulról érkező kék szín a vízben talált csecsemőre utal, akinek története Mózeséhez hasonlatos. Fölötte az elnyújtott sötét alakzat sárgás színhajtása a gondviselés, amely trónra kerülését és Istar fellobbanó szerelmét jeleníti meg. Az akkád király négy világtájat meghódító dicsősége a négyes osztottságban köszön vissza. Sarrukín Agadé városát Babilon mintájára virágoztatta fel, ezzel kiváltva Marduk haragját. 

Ár kérése

MM Agadé lángjai - 120x120 cm
MM Babilon palotái

 • Megvásárolható méretek: 120x105 cm, 160x140 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Babilon palotái című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A "Babilon palotái" című absztrakció centrumában egy négyzetekre tagolt szabálytalan alakú jelenés világlik fel. Babilon csodálatos palotáinak káprázatos ragyogása járja át a sötét hátterű műalkotást. A festőművész a kompozíciós elemek szokatlan, kissé tengelyt vesztett elrendezésével a birodalom dicsőséges múltjára is visszaemlékezve meséli el a történelmi idők utolsó napjait. Felidézi az egykor négyes rendbe foglalt aranyfényű mozaikkal borított babiloni paloták szimmetrikus kötöttségét.  Az színarannyal bevont tetők a virágzó birodalom hajdani felfoghatatlan gazdagságáról árulkodtak. A sorsszerű érvényességgel megfogalmazott festői gondolat vezérmotívuma az idők végzetének megrázó erejű megnyilatkozása. A fényűző babiloni palotaegyüttes egyensúlyát vesztve hullik darabjaira, s tűnik el örökre hajdani pompája.

Ár kérése
 

MM Babilon palotái - 160x140 cm


MM Babilon palotái - 120x105 cm
MM Kilencedik tábla

 • Megvásárolható méretek: 80x128 cm, 100x160 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Kilencedik tábla című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A kilencedik tábla című kompozíció Uruk királyának legendáját meséli el. Gilgames hű barátja, Enkidu elvesztését gyászolja. A képmező jobb részére nehezedő sötétség a Masu-hegy fenyegető erejét jeleníti meg, a fölötte magasló szúrós formájú arany berakások pedig a hegy őrzői, két skorpióember. A sumér király fájdalma megejti a zord őrök szívét, s lehajolnak az örök élet titkát kereső hősért. Az absztrakción áthaladó allegorikus átszűrődések a fantázia és valóság közti átjárhatóságot szimbolizálják, s az ember tetteiből eredő sorserőkkel való szembesítést.

Ár kérése

MM Kilencedik tábla - 100x160 cmMM Kilencedik tábla - 80x128 cm

MM Larsza romjai

 • Megvásárolható méret: 80x180cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Larsza romjai című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A Larsza romjai című absztrakció egyediségét a formateremtő képzelet lírai szépségű megszólalása és a valóságmotívumok fantáziával átszőtt előadása adja. A festményen ellentéteikkel összekapcsolt alakzatok dinamikus harmóniája a kép térbeli vízióját teremti meg, megszólítva Samas napisten szellemét. A hajdan csodálatos szépségű, gazdag Larsza körvonala bontakozik ki előttünk, bölcs tömegének precíz beosztása szertartásos komolysággal képviseli az ősi város történetét: Hammurapi hódító törekvését, a városállam ragyogását, majd pedig bukását. A festmény mesteri módon foglalja harmóniába az idő vastörvényeinek nyomait őrző, egykori sumér várost.

Ár kérése

MM Larsza romjai - 80x180 cmMM Babilónia aranya

 • Megvásárolható méretek: 100x64 cm, 160x140 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Babilónia aranya című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Ár kérése

MM Babilónia aranya - 100x64 cm


MM Babilónia aranya 160x140 cm

A "Babilónia aranya" című műalkotással a festő egy bibliai jelkép megindító történetét meséli el a festővásznon, mely a Jelenések könyvéből ismert Nagy Babilon szimbólumának különösen szép megfogalmazása. A kompozíció szinte lebegésben tartja nézőt, és áhitattal dicséri az Újbabiloni birodalom lenyűgöző gazdagságát. Az aranyfénnyel övezett formák legyőzhetetlen diadalallal szárnyalnak fel isteni magaslatokba. Sikeres hadjáratok, virágzó kereskedelem, lenyűgöző építészeti remekművek dicsőítik a hatalmas birodalom fennhatóságát. Nabukodonozor pompaszeretete finoman szétomló olvasztott aranyfolyamként hirdeti uralkodása fenséges megnyilatkozását. MM Istár-Kapu

 • Megvásárolható méret:  120x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Istár-Kapu című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

Az "Istár-kapu" című műalkotás különlegességét a kompozíció zárásának és nyitásának varázslatos összehangolása adja. Az absztrakció egészét keretbe foglaló végtelen, Égi kékségből mátrix-szerű vonalmozgások hálózata indul meg a képmező centruma felé, mely a teremtetlen isteni hatalom transzcendentális tudását szimbolizálja. Az ókori városok, királyok, intézmények az Égben már mind léteztek, földi leképezésük az istenek ajándéka. A háttérből felragyogó súlyos arany tömeg szimmetrikus formába öntött fényével szinte felgyújtja a festmény színeit. A termékenység istennője, Istár kapuját láthatjuk, melynek bejáratát zománcmázas arany téglákból építették, babiloniai istenségekkel díszítve. Az alatta húzódó arany horizont a felvonulási utat jelzi, melyhez vallásos szertartások fűződtek. A képmező csaknem harmadát elfoglaló széles, mélykék sáv fokozódó sötétsége megidézi Istar istennő bosszúját Gilgames ellen, illetve utal alvilági útjára is.

Ár kérése

MM Istár-Kapu - 120x120 cmMM Hammurapi sztéléje

 • Megvásárolható méret: 100x54 cm + 45x54 cm (diptichon)
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Hammurapi sztéléje című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A „Hammurapi sztéléje” című absztrakció felső képén egy égi kórus sziluettje bontakozik ki. Samas napisten, ki az ég és föld bírája, parancsait a végtelen boltozatra égetve indítja útjára, így beteljesítve az út, az élet és az igazság Szent Hármasát. Samas napisten intelmeit Hammurapi babiloni uralkodó veszi át, aki egységes törvénybe foglalva rendeli el az égre írt kánon evilági érvényét. A fény és árnyékfészkekkel gazdagított háttérből az anyagi életet, s az erkölcsi rendet regulázó törvényeknek ellenszegülő erők izgatott kavargása bontakozik ki.  Azonban az absztrakciót áthasító vörös vonalmenet intő jelével figyelmeztet, hogy a kodifikáció nem ismer kegyelmet. A festő a diptichonon a dioritból készült törvényoszlopot is megidézi, felül a törvénytekercsek átadásának jelenetét, alul pedig a törvények kőbe vésett örökérvényét fogalmazza meg.

Ár kérése

MM Hammurapi sztéléje - 100x54 + 45x54 cmMM Nabukodonozor

 • Megvásárolható méret: 50x50 cm, 120x120 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Nabukodonozor című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A Nabukodonozor című kompozíció intenzív színvilágával varázsolja el a nézőt. A jelképekben gazdag mű történelmi idők nagyívű áttekintése. A képmező bal oldalán egy fej bontakozik ki, mely kettős szimbólum, egyrészt Nabukodonozor jellegzetes, szögletes arcának profilja, másrészt egy álombeli motívum. A babiloni király hódításai mellett gondolkodó is volt: szüntelen birodalma jövőjét kutatta, melyekről Isten kinyilatkoztatásokat adott. A művész türkizzel ábrázolja a revelációk hármasát, a kép centrumában látható türkiz alakzat pedig az álmot jeleníti meg, amelyet Dániel próféta fejtett meg. Az álom egy 2600 évre előre mutató jövendölés, ahol az emberi történelem jövőjét egy szoborkolosszus mutatja be. A szobor aranyfeje Nabukodonozor virágzó birodalma, a talapzata pedig vas, sár és agyag, melyet a kompozíció alsó szakaszának sötéten megfestett része ábrázol, utalva napjainkra. Nabukodonozor álmának prófétai megfejtése a történelmi idők bevégzése: a büszke aranyfej végül a földre hullva porlik szét.

Ár kérése

MM Nabukodonozor - 120x120 cm


MM Nabukodonozor - 50x50 cm
MM Ninive falai

 • Megvásárolható méretek: 80x65 cm, 100x80 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Ninive falai című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon kerül bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A "Ninive falai" című képen a festőművész az alakzatok szövevényes gazdagságából kibontakozó kompozícióval az asszír város pusztulását beszéli el. Az arany berakásokat átszelő erőteljes vonalakban a várost körülölelő hatalmas kettős kapurendszer kontúrjai tűnnek fel, az aranyló sziget Istar szentélye, benne a vörös négyzet, az oltár jelképe. A mű sötét tónusai Jónás intelmeire figyelmeztetnek: Ninive a végzetét immár nem kerülheti el, hősi falai az ostroma alatt leomlanak. 

Ár kérése

MM Ninive falai - 80x65 cm


MM Ninive falai - 100x80 cmMM Sába királynője

 • Megvásárolható méret:  115x200 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Sába királynője című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A Sába királynője című alkotásban a művész a színek virtuózaként, mesteri módon ragadja meg a Paradicsomi ősemlékezet homályából felcsendülő hangulatok esszenciáját. Az absztrakció közepén Sába királynő szépséges arca bontakozik ki előttünk. Az Édenkert kristályforrása türkiz ragyogással sarjad fel a rőt színű textúrából, s formálja meg Sába királynő igéző tekintetének körvonalát. A dúsan zöldellő természet friss szellője rendezi lágy hullámokba selymes hajkoronáját, igaz beszédű szájának ívét Salamon szerelmének tüze lobbantja lángra. A képmező jobb oldalán kékes elmosódások egy ovális alakzatot sejtetnek, melynek befogadó mélysége a megtisztulás és tudás kapuját szimbolizálja. A templom bejáratához vezető lépcsős aranyút kettős szimbólum: egyrészt a hétágú gyertyatartót jelenti, másrészt a beteljesülés felé vezető utat vetíti elénk. A legenda szerint a szerelmes királynő Salamon bölcsessége előtt meghajolva egyistenhitben megigazulva talál oltalomra. 

Ár kérése

MM Sába királynője - 115x200 cm
MM Tigris

 • Megvásárolható méret:  75x150 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Tigris című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A "Tigris" című kompozíció különleges kifejező erejét a kép centrális tengelyét alkotó arany sáv adja, amely az ókori Mezopotámia egyik folyóját, a Tigrist jeleníti meg. Születésének lírai szépségű történetét a képmező jobb oldalát átható tündöklő fényvarázs kibontásával meséli el a festőművész. Az atmoszférikus textúrát felragyogtató sárgaszínű csillámparányok a teremtő akaratot képviselve szimbolikus kiválasztással szólítják életre a Tigrist, majd megnyújtott vonulásukkal utat mutatva kísérik haladását. A besötétült háttérrel a művész ókori birodalmak nagy változásait jelzi, dinasztiák egymásutániságát. A fekete felület súlyosságát a folyót kísérő tarka színek miriádja oldja fel. A sebes áramlású Tigris mozgása azonban a nagy idők hordalékaitól megnehezedik, arany sodrása megkopik. Hajdani szépsége az időtlen emlékezet részeként, mint az Édenkert egyik éltető forrása marad fent.

Ár kérése

MM Tigris - 75x150 cmMM Szentély Nippurban

 • Megvásárolható méret: 50x50 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Szentély Nippurban című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás a Mezopotámia, az antik világ legendája című ciklus része - magántulajdonban

A "Szentély Nippurban" című műalkotást szemlélve azonnal feltűnik, hogy a képmezőt határozott elemekre tagoló vonalak elrendezése sumér ékírás jelekre hasonlatos. A festőművész ezzel a kompozíciós megoldással a Tummal feliratot idézi meg, amely Nippur szentélykörzeteinek krónikájaként hűen őrzi a sumérvallási kultusz kegyhelyeinek történetét, s a fő istenek, Enlil és Ninlil templomainak legendáját. A vásznat meghódító és uraló ezerszínt játszó aranysárga alakzat ragyogását az ezüstszürke töredezett textúrájú formák beékelődése fokozza. Az absztrakció a zikkuratok szerkezeti elrendezését is megjeleníti, a szentélyhez vezető lépcsős feljárót. A festmény energia központjaként megjelenő vörös négyzet itt is az oltárt szimbolizálja. 

Ár kérése

MM Szentély Nippurban - 50x50 cm

Kosár

A kosár üres.