További vegyes technikával készült festmények


MM Villám

 • Megvásárolható méret: 90 x 75 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Ár kéréseMM Izzás

 • Megvásárolható méret: 100x75 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Ár kéréseMM Morpheus

 • Megvásárolható méretek: 120x100 cm, 100x85 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Budapest, 2021
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Morpheusz (latinos írásmóddal Morpheus, görögül Μορφεύς) a görög és római mitológia egyik alakja, Hüpnosz és Paszithea fia, az oneiroi egyike, Ikelosz, Phobetor és Phantaszosz testvére, az álmok és az alvás istene. Akkor jelent meg a halandóknál, mikor atyja, az alvás istene már hatalmába kerítette őket. Morpheusz az álmokban emberi alakot öltött, általában az álmodó szeretteinek képében jelent meg.
Morpheusz volt az álmok fő alakítója (neve jelentése is az alakító, a formázó). Fivérei segédkeztek neki: Ikelosz az álmok valósággal kapcsolatos aspektusait formázta, Phantaszosz a különös, fantasztikus álmokért, míg Phobetor a rémálmokért volt felelős.


Ár kérése


MM Morpheus - 120x105 cmMM Morpheus - 100x85 cm


MM Mechanikus halak

 • Megvásárolható méret: 100x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Az eredeti mű, a Tibeti aranyhalak a festőművész a képzeletét megragadó aranyhal motívumot egy természeti vízióba involválva jeleníti meg. Az alkotás színpompás flórája és faunája, a képalkotó szimbólumok lírai szépségű összecsendülése arra ösztönzi a nézőt, hogy maga is részese legyen a látomásnak. Az aranyvízű hullámfodrok ölelésében kibontakozó absztrakció a természetes formákból felszabadított tudaterők mátrix-szerű rendjét megteremtve ígér földi valóságon felülemelkedő távlatokat. Az ezer színben játszó zöld ragyogás finom áramlásával a titokzatos mélyvizek birodalmát nyitja meg előttünk. A bőséges energia két vöröslő alakzatban teljesedik ki az őket körbeölelő gyöngyházszínű víztömegben. Harmonikusan összecsengő mozgásuk, és egymásba fonódó lángoló uszályuk egységük szakrális erejét jelképezi. A színpompás műalkotás a buddhizmusban az astamangala egyik szerencsejegyének különösen szép festői megfogalmazása. 

Ár kérése

MM Tibeti aranyhalak - 100x100 cm
MM Atlantis

 • Megvásárolható méret: 90x210 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Ezen a nagyszabású műalkotáson a művész palettája szikrázó fényeivel tolmácsolja a Platón krónikáiban is megénekelt Atlantisz, az elsüllyedt sziget rejtélyes történetét. A kép kompozíciós horizontját az aranyló vonulat adja, mely a színpompás háttérből kiemelkedve vezeti a tekintetet. A bal oldalon elhelyezkedő hármas egység nyitja a hármas szám köré épített, harmónikus összhangzást. A kör forma megjelenése a képmező jobb felső részén az ősi város körgyűrűs felépítését jelzi. A motívumokon átvonuló, antikolt  aranyozás az orichalcum nevű fémre utal, mely a bőség és jólét jele. A kék négyszögeket alulról szegélyező fekete sávok visszatérő motívumként jelennek meg, s fenyegető sötétségük nagy veszedelem hírnökeként bontják meg a kompozíció relaxációs hatását. Az ablakszerű réseken át látható tenger nyugalma megtévesztő:  Atlantisz a végtelen vizek örök hullámsírjába viszi titkait.

Ár kérése

MM Atlantis - 90x210 cm
MM Tiberis

 • Megvásárolható méret: 75x150 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Tiberis című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

A "Tiberis" című műalkotással a művész a mítoszok világába vezet el bennünket. A szunnyadó, s a megdühödött folyó kettős arcának kontrasztos ábrázolása nagy erők sorsformáló megnyilatkozása. A nyugodt víz kékes hullámai, mintha Tiberinus isten bőségszarujának varázslatos kincseit szórnák szét a festővásznon. A folyók istenének védőszellemét szimbolizáló aranyfényű pára a képmező bal oldalán életet adó tudásával és megújító erejével vigyázza Róma ősi vizét. 

Ár kérése

MM Tiberis - 75x150 cm
MM Blue-Matrix

 • Megvásárolhaó méret: 100x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Blue-Matrix című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

Az absztrakció a létvalóság, az önmeghatározás és a világrend törvényszerűségeinek örök kérdéseit közelíti meg kivételes megérzéseivel és páratlan kolorista látásmódjával. A bézs, okker és mézsárga színű rácsozat a képfelület egészét betöltve egy összefüggő, megbonthatlannak tűnő egységet alkot. Színarany berakásokkal gazdagított dekoratív kerete látszatvalóságot teremtve tagol be a szabályok és információk bonyolult hálózatát működtető rendszerbe. Azonban a mátrix tartó elemeinek stabilitását helyenként engedetlen hangsúlyok zavarják meg. Fukszia, kobaldkék és vörösrozsda színű átütő foltok válnak ki a kötöttségből: az öntudatra ébredt szellem szabadságra vágyódása fogalmazódik meg. A valóságra eszmélés, mint egy hatalmas, friss lélegzetvétel, úgy szabadít meg a fojtogató korlátoktól és végtelen, tengerkék életöröm árasztja ela kompozíciót. A kék mátrix az önmegvalósító teljesség felé tartó szellem első önálló lépéseit kíséri végig. 

Ár kérése

MM Blue-Matrix - 100x100 cmMM Rainbow-Matrix

 • Megvásárolható méret: 100x100 cm
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az MM Rainbow-Matrix című alkotás a Svájcban, St.Moritzban (Grand Hotel des Bains Kempinski St.Moritz), Náray Tamás MédiaMixeiből megrendezett kiállításon került bemutatásra
 • A festmény alapját adó alkotás magántulajdonban van

A festőművész a Rainbow-Matrix megalkotásával a Mátrix témakörben maradva további aspektusok megjelenítésére törekszik. A művészi sugallat fókuszában a valóság és a valóságillúzió kontrasztjának ábrázolása áll. Az absztrakció előterében látható sűrűn tagolt kilenc négyzetes egység fegyelmezett rendben felsorakoztatva szigorú igazodási mértékül szolgál, s a cselekvő energiákat kíméletlen keretbe foglalja. A homokszínű elválasztó elemek közötti látszólagos önállóságot súlyos arany berakások töltik meg, elvakító látszatfényük ellentmondást nem tűrően az engedelmesség ketrecébe zár. A térbeli elhatároltság analóg a lelki elhatároltsággal. A rendszerben nincs helye szenvedélyes amplitúdónak. A szűkre szabott érzelmi mozgástér drámai feszültséggel telik meg. A csillapíthatatlan életszomjúság elementáris erővel tör át a rácsozaton. A háttérben szétáradó szivárványosan gomolygó színekből egy magasabb szintű létezés új eonja tárul fel előttünk a mátrix mögötti valóságban.

Ár kérése

MM Rainbow-Matrix - 100x100 cm