Archívum - 2020


Az alábbi videóban az összes, Náray Tamás által 2020-ban megfestett alkotás megtekinthető

(kivéve az Ószövetség ciklus alkotásai és a MédiaMixek).
Jégvitorlák

 • 65x80 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • A mű az Arktika ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban vanAlbatrosz (triptichon)

 • 80x55 cm + 80x65 cm + 80x55 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • A mű az Arktika ciklus része
 • Az alkotás magántulajdonban vanBaleár-szigetek (triptichon)

 • 3x100x73 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A művész sűrű ecsetvonásai mentén egy három szólamú szivárvány szimfónia csendül fel a festményen. Színek és formák bőséges áradata szólítja meg a nézőt, a káprázatos színkavalkád mesélő kedvvel hívogat minket, s tárja fel a szigetvilág titkait. A triptichon arany horizontja nyugodt ritmussal vonul végig, s tartja egyensúlyban a színpompás remekművet. A vizeket, égi és földi tereket fénylően egybevarázsló absztrakció rálátásos perspektivával jeleníti meg a három sziget születésének csodáját. Az alsó képmezőn a végtelen vízekből kiváló kristályos csillag formák saját fényükben tündökölve törnek a magasba... s a sugárzó arany folyamban megmártózva immár újult erővel haladnak felfelé. A képtér felső szakaszán a formák hosszanti irányban megnyúlnak, átalakulnak és a mindenségben feloldódnak. Végső hallhatatlanságukat elérve egyesülésükkel megszületik a föld, amelyet a megmérhetetlen levegőég, s a szelíd vizek teremtő szellemei megtermékenyítenek... így születnek meg Mallorca hegyvonulatai, lágyan ívelő öblei... Menorca zöldellő erdői, arany homokos talaja... Ibiza napfényben úszó sziklás partjai. A tündöklő napkorong tüzes leheletével ragyogtatja meg az absztrakciót, s jeleníti meg az isteni teremtés áldását. A szigetvilág kincseit a végtelen víz tükörképében visszaverődve örök időkre megőrzi számunkra. "  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészAndalúz nyár

 • 50x50 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A festmény pazar színvilága az andalúziai nyár varázsát jeleníti meg. Az absztrakció gerincét a hideg és meleg árnyalatok összepárosítása adja, melyek a kompozíció csodás formavilágába belesimulva fokozzák egymás ragyogását, s egy harmonikus képi világot teremtenek meg. A napkorongot, mint éltető fényforrást nem látjuk külön kiemelve a képen, ezt a felülről bekúszó vakító színtöredék szimbolizálja, amely megvilágítja a kompozíciót... s ez a kápráztató színnyaláb a vászon pórusain szétáradva a tónusok esszenciáját előcsalogatja, s rendezi egységbe a túlcsorduló színfolyamokat. A képmező alsó szakaszából felfelé irányuló, magasba törő narancsszínű alakzatok iramodnak meg... égig érő, nyújtózkodó mozgásukkal hatalmas energiával töltik meg a vásznat, melyet az idomok függőleges tagoltsága csak tovább erősít. Citrom és narancsligetek sejlenek fel előttünk.. szinte érezzük bódító illatukat, a délövi nap simogató melegségét... a kékes, kristályosan ragyogó ég hűsítő nyugalmával tölti ki a felhevült formák közötti szüneteket, s a képi egyensúlyt megtartva bölcsen omlik szét a kép felső szakaszán. Az itt-ott felbukkanó sötét foltok komorsága erejüket vesztik a kék és narancs dominanciája mellett, ezen mélyebb tónusok megjelenítése is arra igyekszik, hogy kontrasztot teremtve a narancsos izzás erejét fokozza. Az átütő erejű absztrakció lelkünket felderítve indítja útjára képzeletünket."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészOlajfaliget Gironában

 • 50x50 cm
 • Olaj vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van
"Egy különleges harmóniát árasztó, kékeszöld alaphangulatban megfogalmazott formavilág bontakozik ki a tekintetünk előtt, a festői gondolat a természetből merítve jelenik meg. A művész biztos ecsetvonásaival gironai hangulatkép szín álmait varázsolja a vászonra.. kék, barna, sárga, lila, fekete, törtfehér... s beléjük olvasztott milliónyi árnyalat... a káprázatos színekkel telített tördelt formák szerkezetes tagoltságát a festő mesterien alkalmazott fényhatásokkal lágyítja... a zseniális fénykezelés egyfelől bontja a formákat, s elválasztja őket... másfelől azonban az alkotás egészére vetítve konstruáló erővel bíró piktorális eszköz, amely összetartja, eggyé öleli a lenyűgöző kompozíciót. A művész nem csupán egy tájat felmagasztaló természeti megfigyelés impresszióit veti vászonra... a csodás olajfamező ábrázolása szimbolikus jelentéssel is bír. Az olajfa a bőség, szépség és méltóság biblikus jelképe, melyet a festményen a vörösen lüktető alakzat jelenít meg... izzó mágnesként maga köré rendezve az absztrakció erővonalait... A szemet gyönyörködtető festmény egyben bizonyságtétel is... az isteni gondviselés bőséget teremtő áldása."Nyári mező

 • 50x50 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Nyári mező című festmény a természet ihletésében született absztrakció. A mester lelkének teremtő tüzében megfogant allegorikus hangulatkép káprázatos színeivel szólít meg bennünket, mintha a nyár összes kincsét igyekezne egy képbe sűrítve elénk tárni. A festőművész aprólékosan kidolgozott részletekkel, szárnyaló színfantáziákkal fejezi ki hódolatát teremtett világunk felülmúlhatatlan csodái iránt. A lenyűgöző zöldes varázslatban elmerülve szinte fel sem tűnik a geometriai egységekre tagolt képmező precíz szerkezeti felépítése. A négyzetekre tagolt kompozíció friss, energiadús színei a bölcs természet mindenhatóságát hirdetik, az idő tudása, s a természet mélységes tisztelete sugárzik a vászonról. A táblás elrendezésben megjelenő szögletes formák magukon túlnőve, s kereteikből kikívánkozva árasztják el üde, éltető energiával látóterünket... Zöld dominanciában ezerszínben pompázó lírai aláfestések csendülnek fel... Végtelen búzamezők, pipacstengerek, frissítő záporok, nyári viharok, eső utáni földillat... A természet gazdagsága ezer színt játszik. A festmény mozaikos osztottságában a tördelt festékrétegek, mint idősávok jelennek meg, egy végtelen időutazásra hívnak bennünket, ahol múltbeli nyarak emlékképei sejlenek fel, s az eljövendőket is megjósolják. Az absztrakció zenitjét a centrumban található arany forma jeleníti meg, mely a harsogó, szilaj vérmérsékletű színáradat közepén elhelyezkedve, simogató, meleg fényével emelkedik ki a síkból. A kékes foglalatban nyugvó aranyfényű alakzat a nyár összes esszenciáját magába foglalja, végtelen tudásával az örök körforgást képviseli... Az életerős, nyári zöldellő harsogásra immár az őszi természet nyugodt szólama felel, s a nyári bőséget az ősz érett bölcsessége váltja fel. Az évszakok finom összehangolásával megteremtett festői egyensúly folytatást ígérve zárja le kompozíciót. A festőművész a kimagasló kvalitású alkotásával a látható világ bemutatásán túl a láthatatlant is kutatja. A színek különleges hatású fényerejének mestereként, a rá jellemző sajátos formavilággal örök igazságokat is megfogalmaz számunkra."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészCosta Dorada (diptichon)

 • 2x100x50 cm
 • Olaj vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van
"A Costa Dorada című festményen egy tengerparti látomány ihlette művészi kompozíció bontakozik ki, a festőművész bravúros piktorális eszközeivel színpompás motívumok bőségét tárja elénk... A szögletes és darabos színtömegek ellenére az alkotás érzelemdús, bensőséges hangulatot áraszt... már-már egyfajta "paysage intime" érzetet kelt absztrakt köntösben megjelenítve. Az oeuvre kettőssége nemcsak a diptichon jellegben érhető tetten, hanem két domináns szín - s annak tónusai - használatában is. Az ég s a víztükör kékjéhez rendelt sárgás-narancsos árnyalatok sugárzó nap özönnel árasztják el a vásznat, a csillogó homok mint az olvasztott arany omlik szét a festményen... tobzódunk a fékezhetetlen fénymámorban, szinte érezzük a ragyogással átszőtt festővászon hevítő tüzét... vágyakozások, s emlékek tolulnak fel... a tónusok felfokozott lobbanását a kék szín nyugodt bölcsességével szelídíti meg, s fogja vissza az izzó árnyalatokat. A festőművész zseniális forma- és színtudása birtokában érdekes megoldást alkalmaz a két domináns színmező szerepére, a néző hangulatára bízza, hogy kék háttérből kivilágló sárga formákat vél felfedezni, avagy sárga háttérből kiemelkedő kék idomokat... A páratlan alkotás gyönyörűséges színálmokkal varázsol el bennünket, melyek intenzitását csak fokozza a festőművész kisérletező kedvű formakeresése."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészSitges

 • 40 x 40 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020
 • A festmény magántulajdonban van

"Egy spanyol kisváros, Sitges által megihletett csodálatos forma és színharmóniát láthatunk kibontakozni a festményen. Mozgalmas, átütő erejű szivárványos színkapcsolódások játéka járja át a képmezőt, a szárnyaló életöröm és szabadság egy lenyűgöző mesevilágban teljesedik ki. A színeket bölcsen pazarló, aprólékos figyelemmel felvitt ecsetvonások lágyan ívelő formákba rendeződve alkotják a kép lírai kompozícióját. Az egymásra simuló festékrétegek múltbeli érzéseket, vágyakat hordoznak, melyeket a szelíd emlékezet tarka színfantáziákba öltöztetve őriz meg. A teljességre vágyó, felébredt lélek útjára találva színezi tovább élete palettáját, s jövőjét formáló tettekre sarkalva merít emlékeiből. A vonalak és formák alkotta különleges dombhullámok páratlan mimikai erejét merész színtársításokkal fokozza a festőművész. A kompozíció meseszerű látványát itt ott elmosódások tarkítják, amelyek mély megélések tanúi, a szabadságra törekvő lélek könny- és eső áztatta megtisztulása. Az absztrakció bal oldalán vastagabb ecsetvonásokkal megjelenített hangsúlyos színsáv az örök napot szimbolizálja, amely intenzív fénnyel világítja meg a festményt. A tengerparti kisváros a boldogságra elhívottak számára harmonikus nyugalmat kínál, s az ezerarcú teljességet szimbolizálja. A kép alsó részén látható szögletes forma stabilizáló szerepet tölt be, biztonságos talapzatként tartja az egymásba fonódó impulzusokat. A centrumban elhelyezkedő forma végtelenbe tartó áramlásával kiapadhatatlan, teremtő energiát biztosít a befogadó lélek számára. A festőművész alkotásaira jellemző érzelmi mindenhatóság és az isteni tudás állandó jelenléte szellemünket megérintő tiszta életerővel ajándékoz meg bennünket."  
Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészSárga tengeralattjáró

 • 180x40 cm
 • Olaj és arany előnyomott vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A Sárga tengeralattjáró című festmény témaválasztása a legendás angol együttes, a Beatles azonos című zenei albuma ihletésében gyökerezik, melyből hasonló címmel rajzfilm is készült. A festőművész a rá jellemző kifinomult esztétikai érzékével, igazságkereső szellemiségével teszi egyedivé a történetet, amelyet különleges lényeglátó előadásmódjában láthatunk megjeleníteni. Az absztrakció gerincét a festmény széleinél húzódó fekete és arany függőleges sáv adja. Ezek a végtelenbe tartva hosszanti irányba nyútják meg a képmezőt, a két rész textúrája homogén, megjelenítésükön belül nincsenek árnyalati fokozatok. A sötét szakasz a mindenség teremtés előtti ősállapotát szimbolizálja, a káoszt. Az arany az isteni erő biztonságot sugalló jelenléte, amely a mindeneket elrendező tudásával tartja egyensúlyban teremtett világunkat. A két vízszintes csík által közrefogott képmező egy szakrális teret képez, ahol különleges formák és színfoltok elhelyezkedésükkel és mozgásukkal ellentétes erők egymásnak feszülését sejtetik. Az absztrakció drámai kompozícióját a felül elhelyezkedő fényességet hozó sárga alakzat és az alulról feltörő sötétkék, háborgó mélység kontrasztja adja. Érdekes a kék szín szerepe, árnyalatainak jelentésbeli változása. A kép felső részét uraló kékvízű nyugalom segítő tudása lágyan ringatva viszi előre a sárga formát, támogatja haladásában, míg a kép alján látható kékség sötétbe boruló örvényléséből ártó szellemek szabadulnak ki, s korbácsolják fel a végtelen vizek békéjét. A sárga világító alakzat négyzetes foglalata a világ négy sarkát jelképezi, amelyben csillagképek mintázata látható, s az arany ragyogásban a festmény szélein húzódó isteni gondviselés köszön vissza. A szabályos forma a Nap és csillagok fényével, égi erővel töltekezve készteti  a gonosz erők viszálykodását meghátrálásra. A festőművész a lenyűgöző alkotással különleges piktorális megoldásaival a jó és rossz örök küzdelmét, a kozmikus összhang megteremtését jeleníti meg számunkra."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészAmikor az álmok valóra válnak

 • 50x50 cm
 • Olaj vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A festőművész kisérletező kedvű fantáziája érhető tetten az Amikor az álmok valóra válnak című absztrakción. A mester ecsetvonásai alól kikerülő ívelt, hínárszerű formák egy átütő erejű képorganizmust alkotva különleges hatású érzésvilágot keltenek a nézőben. Az alkotó képzelet ihletforrása a teremtett világunk kettőssége. Világosság és sötétség. Fent és lent. Siker és kudarc. A művész páratlan bőségű formakészletéből merítve egy dinamikus, fény és árnyékhatásokban gazdag absztrakciót jelenít meg. A sötét háttér mélységéből beteljesületlen álmok, sikertelenség, kudarcok megrázó morajlása hangzik fel. Ezt a tragikus vonulatot ellensúlyozva az előtérben különleges, szinte a földi valóságon felülemelkedő növényekhez hasonlatos alakzatok tűnnek fel. Indaszerűen tekergő mozgásuk, hullámzó taglejtésük lírai zeneiséggel töltik meg a képmezőt. A teremtésre született lélek szövevényes útja bontakozik ki előttünk, aki a vágyaihoz hűen követi álmait. Sorsa hol kecses mozgással iramodik előre, hol óvatosan, szemlélődve figyel, néhol megtorpan, majd újult erővel tér vissza. A kép alsó részén stabilan elhelyezkedő forma, mint egy fatörzs jelenik meg, melynek gyökerei a hit erejével táplálják ágait, leveleit. A megvalósult álmok rózsaszín ragyogásban kiteljesedve, diadalmas erővel törnek a magasba. A Mindenható jelenlétét a Nap sugárzó ereje szimbolizálja, melynek sárga fénye energiával tölt fel, s az isten tenyerére helyezkedve tart meg. A kék és lila árnyalatok felülről érkező tündöklése biztonságot sugall, ugyanakkor bölcsességük mértéktartásra is inti a túlzó vágyakat. Az alkotó a kompozícióval Reigl Judit festőművész kivételes munkássága előtt fejezi ki tiszteletét, a művésznő különleges technikáját saját stílusjegyeivel ötvözve egy kivételes kvalitású absztrakciót láthatunk."  Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészA második nap

 • 151x70 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

"A festőművész tolmácsolásában egy prófétikus reveláció kerül bemutatásra. A bibliai ihletettségű műalkotás a művészi átélés legmagasztosabb forrásából táplálkozva a teremtés második napjának történetét jeleníti meg. A festmény négy részre oszlik, a háttérben levegős, átlátható terek jellemzőek, a tónusfelületek könnyen elhatárolhatóak egymástól, amelyek együtt mozogva, kölcsönös egymásrahatásban töltik meg ritmussal a teret. A képszerkezetet tartó elem az absztrakció alján látható hegyvonulatra emlékeztető fekete színtömeg, mely a teremtés előtti állapotot szimbolizálja. A képzeletbeli hegy felfelé törekvő csúcsai erejük esszenciáit kivonva, majd azt továbbadva húzódnak vissza az mélységbe. Ősi energiájuk egy kékesfekete füst gomolygásban áramolva omlanak szét. Felfelé haladva a kékes árnyalatok széles skáláját felvonultató felület a végtelen vizeket, s a földet körülölelő páraburkot jelképezi. Tekintetünkkel elidőzve az atmoszférikus hatást keltő textúrán, majd tovább vándorolva egy sugárzó színekkel megvilágított térbeli forma emelkedik ki a fénylő víztengerből... A centrumban elhelyezkedő alakzat önnön fényében szimmetrikusan visszatükröződő fénynyalábjai ezer árnyalatot játszva törnek ki lendületes mozgásukkal... arany, fehér, vörös, sárga, világoskék, barna, piros... egymást felragyogtató szivárványos színek, krémszínű elmosódások éteri fénnyel világítják meg a kompozíciót. Az isteni akarat a teremtés második napján az alsó és felső vizek elválasztásával alkotta meg a boltozatot. A mindeneket beborító égbolt friss levegője, az élet egyik forrásaként születik meg. A precízen kidolgozott, ámulatba-ejtően részletgazdag absztrakció vibráló energiája átütő erővel hirdeti az isteni teremtés csodáját."   Dr. Hájer Szilvia - művészettörténészTermékeny félhold

 • 120x120 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanTermékeny félhold - tanulmány

 • 50x50 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanMadonna

 • 100x65 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanFőnix

 • 80x60 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanNapkapu 2.0

 • 60x60 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanNapkapu 1

 • 80x60 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban vanEsküvő

 • 80x70 cm
 • Olaj és arany vásznon 
 • Az alkotás magántulajdonban van • 130x70 cm
 • Olaj vásznon
 • Az alkotás magántulajdonban van

Kosár

A kosár üres.